“Viss, ko tu jūti Manā klātbūtnē – patiess, – turpināja Gudrība. – Šī mīlestība un tuvums, kuru tu piedzīvo šeit ar saviem brāļiem, ir reāla. Jūs visi esat Manī, un tu pieaugsi šajā mīlestībā, jo tu pieaudz Manī. Kad tu tā dari, šī pati mīlestība palīdzēs citiem ieiet brīvībā, kuru tu piedzīvoji šeit. Kad Mani ļaudis, kas tagad ir uz zemes, pieņems Manu patieso tiesu, tad staigās brīvībā, kas ļaus Man pieskarties pasaulei ar Savu mīlestību. Man nav vēlme, lai kāds aizietu bojā vai ciestu zaudējumu, kad nonāktu šeit. Es gribu, lai visi sevi tiesātu tā, lai Man nebūtu tos jātiesā. Tieši tāpēc manas tiesas nāks pār zemi. Tās nāks aizvien pieaugošos viļņos, tā, lai pasaule varētu noticēt un nožēlot grēkus. Katra taures skaņa būs arvien skaļāka par iepriekšējo. Tas ir Manu vēstnešu darbs – palīdzēt pasaulei saprast šīs skaņas. Atceries, ka tie, pie kā tev ir jāiet uz zemes, ir arī Manas Miesas locekļi. Tie vēl nav pagodināti, bet tev viņi ir jāredz tādi, kādi tie ir aicināti būt, bet ne tādus, kādi tie izskatās tagad. Tev viņi ir jāmīl un jāredz viņos vara un žēlastība, kā tu to redzi tagad. Atceries, ka tie, ar ko tu staigā uz zemes tagad, redz tevi tādu, kādus tu tos redzi. Tev ir jāiemācās neskatīties uz tiem, kā viņi izskatās tagad, bet gan tā, par ko viņi kļūs. Tikai tas, kas dzīvo Manās tiesās un paklausībā Man, kā savai Gudrībai, spēs redzēt Manu varu citos. Bet jebkurā gadījumā, netiecies darīt tā, lai cilvēki redzētu Manu varu tevī. Neuztraucies par to, kādu tevi redz citi; uztraucies par to, lai atpazītu tos un Mani viņos. Kad tu raizējies par to, kādu tevi redz citi, tu zaudē savu varu. Kad vara kļūst par tavu mērķi, tu zaudē patieso varu. Tu pazīsti kalpošanu un varu, kuru Es tev esmu devis; neprasi, lai cilvēki tevi sauktu pēc tava stāvokļa, pēc tavas pozīcijas, bet gan pēc tava vārda. Tad Es darīšu tavu vārdu lielāku par tavu pozīciju. Manā Valstībā vara atnāk no tā, kas tu esi, bet nevis no tava titula vai nosaukuma. Tava kalpošana – tā ir tava funkcija, nevis tava pakāpe.
Šeit pakāpes tiek nopelnītas pazemībā, kalpošanā un mīlestībā. Diakons, kurš mīl vairāk, ir augstāks, kā apustulis, kurš mīl mazāk. Uz zemes pravieši var tikt lietoti, lai satricinātu veselas nācijas, bet šeit viņus pazīs pēc viņu mīlestības. Tas arī ir tavs aicinājums – mīlēt ar Manu mīlestību un kalpot ar Manu sirdi. Tad mēs būsim viens”.
Riks Džoiners