Cilvēks vienmēr ir ticējis, ka Dievs reiz atgriezīs cilvēkam viņa zaudēto valdīšanu. Viņš ticēja, ka tas notiks pateicoties viņa savienībai ar Dievu. Tieši cilvēka iedzimtā izpratne, iedzimtā vajadzība un iedzimtās tieksmes savienībai ar Dievu lika Tēvam sūtīt Savu Dēlu uz zemes cilvēka veidā.
Pamatojoties uz to, ko izdarīja Jēzus Kristus, atnesot par mums upuri, Dievs tagad var izpirkt mūs no mūsu grēkiem. Viņš var ielikt mūsos Savas dabas daļiņu. Viņš var iedot mums mūžīgo dzīvību, pieņemt mūs Savā ģimenē, bet mēs varam saukt Viņu par “Tēvu”.
Ne tikai pēc adopcijas fakta, bet pēc mūsu gara jaunpiedzimšanas fakta, kuram pateicoties mēs varam stāties savienībā ar Dievu, tādējādi piepildot ikviena cilvēka mūžīgo vēlmi uz zemes. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Jaunpiedzimšana mums ir palīdzējusi stāties savienībā ar Jēzu Kristu.
Tas, par ko es tagad sludinu, vairākums kristiešu pat nenojauš. Viss, ko viņi zina, – tā ir grēku piedošana. Viņi nedzīvo savienībā ar Dievu. Viņi nezina, ka jaunpiedzimšana – tas ir reāls notikums. Viņi nezina, ka viņi – tādi paši Visuvarenā Dieva dēli un meitas, kā Jēzus. Kristīgā Draudze ar lielo burtu nevalda pasaulē, jo kristieši pat nenojauš, ka šī valdīšana viņiem pieder pēc likuma. Viņiem ir ļoti neskaidri priekšstati par to, ko Dievs priekš viņiem ir izdarījis, kas priekš viņiem ir Dievs un, kas viņi ir priekš Dieva.
Jaunā daba, kuru Dievs mums dāvā jaunpiedzimšanas brīdī, dod mums iespēju atjaunot valdīšanu, kas tika zaudēta Ēdenes dārzā.
Džons Leiks