“Un apgaismoja jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot” (Efeziešiem 1:18).
Iedomājieties, ka jūs atrodaties pilnīgi tumšā istabā, un pēkšņi kāds ieslēdz lukturi, kas ar savu gaismu aizdzen tumsu. Lūk tāda darbība tiek aprakstīta ar darbības vārdu “apgaismoja”. Tiklīdz tika ieslēgts lukturis, tumsa pazuda. Atnāca gaisma, un visa istaba tika apgaismota. Laiks, kuru satur darbības vārds, norāda uz to, ka reiz mēs tikām apgaismoti un turpinām lietot šo gaismu līdz šim brīdim. Tas ir pastāvīgs process, kura laikā uz mums krīt Dieva darba un gribas gaisma. Atgriezīsimies pie mūsu piemēra par lukturi. Tādā mērā, kā mēs apsekojam šo istabu ar luktura palīdzību, mēs iegūstam vairāk zināšanas par to, par tās atrašanās vietu, par tiem priekšmetiem, kuri atrodas tajā un daudz ko citu. Kad tiek apgaismotas mūsu sapratnes acis, mēs ar apbrīnu atklājam patiesību.
Kunga gaisma var izklīdināt “tumsu” jebkurā mūsu dzīves sfērā – vai tās ir smagas atmiņas par pagātni, vai neizpratne par neaptveramām lietām. Ar Viņa gaismu pie mums atnāk pareiza sapratne par lietām. Pāvils lūdz par to, lai Dieva patiesības gaisma iespīd pat pašos tumšākajos efeziešu sirds stūros un izlietos visās viņu prātu spraugās.
Tur, kur spīd Dieva gaismas patiesība, Dievs sāk radīt un izpaust Savu spēku, tur atnāk Viņa klātbūtne, un tur notiek pārmaiņas. Neatkarīgi no mūsu attieksmes uz situāciju vai notikumiem, neatkarīgi kad tas ir noticis – pagātnē vai tagadnē, mēs varam aizlūgt par to, lai mūsu prātu apgaismotu Dieva patiesība. Viņa patiesība apgaismo mūsu sapratni, un mēs uzzināsim visu, kas mums ir jāzina.
Svētā Gara darbs ir tajā, lai atjaunotu mūs no iekšienes, palīdzētu mums nomainīt mūsu vecos ieradumus (fiziskos, dvēseliskos un prāta) uz jauniem, kuri ir saskaņā ar Dieva Vārdu. Šis atjaunošanās process sākas ar to brīdi, kad mūsu sapratne tiek apgaismota ar Dieva gaismas patiesību. Rezultātā mēs nonākam pie vēl lielākām atklāsmēm un tā iepazīšanu, kas nozīmē būt Kristū, un to, ka mūsos mājos Jēzus Kristus Svētais Gars.
T.D.Džeiks