Filipiešiem 3:13-14
“Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū”.
Nav nozīme, kāda bija jūsu pagātne, – Dievs ir spēcīgs aizdzīt tumsu ar Savu dārgo gaismu!
Ja jūsu pagātne ir pilna ar traģēdijām un sāpēm, Dievs piedāvā dziedinošo balzamu. Viņš atdala ievainotās un asiņojošās atlūzas, kas liecina par jūsu piedzīvotajām šausmām. Viņš grib jums parādīt, kā maksimāli vērst par labu vakardienas sāpes.
Pagātne ir palikusi aiz muguras – tad apglabājiet to un uzstādiet pieminekli! Jums ir vara atlaist pagātni Kunga vārdā, un šodien jums ir jāsāk virzīties uz priekšu! Mirstošās sāpes mums atnes brīvību palīdzēt citiem, liecinot par to, kas mums ir palicis pēc pārbaudījumu piedzīvošanas. Nododiet pagātni zemei. Metiet uz tās zemi ar citu palīdzību, un tas nomirs jūsu acu priekšā.
Jūs kādam esat vajadzīga tieši tagad. Tas ir neatliekams gadījums. Pārtrauciet sevi žēlot un sāciet rīkoties. Jūsu klusēšanas otrajā pusē ir avots, kas slāpē cilvēces ievainotās dvēseles. Iespējams, jūs negribēsiet dalīties visos sīkumos. Galvenais, lai jūs palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri cīnās ar to, ko jūs jau esat pārdzīvojusi.
Lūgšana priekš tiem, kuriem tas ir vajadzīgs tieši tagad:
Tēvs, es atzīstu, ka man tagad ir sāpīgi. Es zinu, ka man nācās pārdzīvot sāpes, un saprotu, ka vēl neesmu pilnībā atjaunojusies pēc tā. Un tomēr es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir vēl sliktāk, nekā man. Dod man iespēju uzmundrināt citus ar savu gudrību. Es Tev pateicos par to, ka tad kad es dodu citiem to, ko gribēju saņemt es pati, Tu no jauna piepildi mani un dod man dzīvo ūdeni. Es atzīstu, ka mana dzīve ir pilna ar sastāvējušos ūdeni. Viss, kas nav iztecējis no manis, nekustās uz priekšu, bet šodien, Dievs, es sakustinu savus ūdeņus. Es vienkārši vairāk neliešu depresijas asaras. Es Tev pateicos par to, ka Tu mani svētī, kad es palīdzu tiem, kam ir vajadzības. Kādam citam šī gulta ir vajadzīga vairāk, nekā man. Velns, tu pietiekami ilgi mani turēji pie tās. Jēzus vārdā, es piecelšos un būšu izdziedināta. Amen.
T.D.Džeiks