Es vairs nebiju Soģa krēsla priekšā, bet uz kalna, atkal vērojot armiju. Gudrība bija man blakus. Viņš bija izlēmīgs, bet es vairs nejutu sāpes un dusmas, kā iepriekš.
“Es atļāvu tev nedaudz ielūkoties nākotnē, – sāka runāt Gudrība. – Es sūtu tevi pie tiem, kas ir aicināti sagatavot manu armiju un vadīt to. Šeit ir tie, kas karoja uz kalna. Šeit ir tie, kas sastapa apsūdzētāju armiju un palika uzticami. Šeit ir tie, kas bija nomodā par manu tautu un aizsargāja to, riskējot ar savu paša dzīvību. Viņi ir aicināti, lai būtu Manas armijas līderi, cīnīties lielajā kaujā laiku beigās un stāvēt bez bailēm pret visiem tumsas spēkiem.
Kā jau tu redzi, šī armija maršē, bet būs laiki, kad tā paliks uz vietas nometnē. Nometne ir tikpat svarīga, kā soļošana. Tas – laiks plānošanai, apmācībai un pilnveidot prasmes un ieročus. Tāpat tas ir laiks priekš tiem, kas ir pirmajā grupā, lai tie sāktu staigāt otrās grupas vidū, un otrās grupas līderiem, lai staigātu trešās grupas vidū, meklējot tos, kas ir aicināti nākamajam līmenim. Dari to, kamēr tu to vari darīt, par cik laiks ir tuvu tam, kad Atklāsmes grāmata 11:12 īstenosies ( Un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm tiem saucam: uzkāpiet šeit augšā. – Un viņi mākonī uzkāpa debesīs; viņu ienaidnieki noskatījās viņos), un tie, kas vēlas tikt nosaukti pēc Mana vārda, bet nestaigā Manus ceļus, tiks samīti zem kājām. Pirms pēdējās lielās kaujas Mana armija būs svēta, jo Es esmu svēts. Es novākšu no ceļa tos, kas nav apgraizījuši savas sirdis un līderus, kuri neuzturēs Manu taisnību. Kad sāksies pēdējā kauja, nebūs nekādas trešās grupas, kuru tu redzi šeit.
Līdz šim, kamēr Mana armija bija nometnē, lielāko laika daļu tā iztērēja veltīgi. Kad Es vadu Savus ļaudis uz priekšu ar skaidru mērķi un kad es aicinu Savu armiju celt nometni, tas tiek dots ar mērķi. Armijas spēku nosaka tās nometnē pavadītā laikā kvalitāte. Kad ir pienācis laiks apstāties un uzsliet nometni, tas būs ar mērķi apmācīt Manus ļaudis Manos ceļos. Armija ir un paliek armija vienmēr, vai tā ir cīņa vai miera laiki. Tev ir jāiemāca, kā atrasties nometnē, kā maršēt un kā cīnīties. Tu neiemācīsi neko labu, ja pats to neiemācīsies izdarīt labi.
Riks Džoiners