Runa ir par to, kā dēļ ir vērts iet uz priekšu! Staigāt ar Jēzu un kalpot zem Viņa svaidījuma – tas ir pats vērtīgākais, kas vien dzīvē var būt. Kā apustulis Pāvils rakstīja vēstulē Filipiešiem 3:8-9: “Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata.”
Pāvils šeit izmanto ļoti spēcīgu apgalvojumu! Kad cilvēks netic Svaidītajam un Viņa svaidījumam, bet kaut kam citam, Pāvils to nosauc par kaut ko veltīgu vai mēsliem. Viņš saka, ka tad, kad lieta skar pārākumu kalpošanā, likt savu cerību uz naudu, – tas līdzinās tam, kā uzticēties mēsliem. Paļauties uz cilvēciskajām dabīgajām spējām – tas ir tas pats, kas paļauties uz mēsliem. Paļauties uz labāku izglītību vai zinātnes sasniegumiem – tas ir paļauties uz mēsliem.
Mēs negribam veltīgi tērēt savu dzīvi, paļaujoties uz mēsliem! Mēs gribam to ieguldīt tajā, kas atnesīs Kunga Jēzus pārākuma un Viņa svaidījuma iepazīšanu! Mēs gribam teikt tā, kā teica Pāvils: “Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 3:13-14)
Tā ir trešā atslēga jūsu garīgās ietekmes pastiprināšanai! Aizmirstiet to, kas palicis pagātnē. Pārstājiet domāt par to, cik daudz reizes jūs visu vakar sabojājāt. Vakardiena jau ir nomirusi un aizgājusi, tāpēc nožēlojiet to, ko jūs esat ne tā izdarījuši, aizmirstiet to un tiecieties uz priekšu, pretī Dieva augstākajam aicinājumam.
Tiecieties uz to, lai pieaugtu Viņa svaidījumā. Tiecieties uz to, lai paliktu zem tā ne tikai jūsu un jūsu ģimenes personīgā labuma dēļ, bet arī kāda slima cilvēka dēļ, ar kuru jūs varat sastapties. Kāds, kas atrodas velna spaidos, noteikti ar jums satiksies, kāds, kuram ir vajadzīgs vārds no Dieva vai brīnums, un tam, lai tos saņemtu, ir nepieciešams, lai jūs viņiem pakalpotu Dieva pārdabiskajā spēkā.
Tāpēc esiet gatavi! Turpiniet pieaugt ticībā un svaidījumā katru dienu… Nedēļu aiz nedēļas… Gadu aiz gada. Turpiniet palielināt savu ietekmi Dieva Valstībai desmitgadi pēc desmitgades, kamēr sasniegsiet 120 gadus, kad jūs beigsiet savu ceļu un izdzirdēsiet, kā Jēzus jums saka: “Labi, labais un uzticamais kalps. Atgriezies mājās!”
Kenets Koplends