Tam, lai staigātu upurējošā mīlestībā “agape” un ļautu Gara auglim augt un attīstīties mūsu dzīvē, ir arī otra puse. Pāvils mūs mudina, lai mums nav nekā kopīga ar tumsu un visu to, kas nenes augļus Dieva Valstībā: “Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas Tam Kungam patīkams. Nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā” (Efeziešiem 5:9-11).
Kad mēs piedzimstam no augšienes un kļūstam par Jēzus mīļoto, ienaidniekam vairs nav tiesības pavairot savu augli mūsu dzīvēs. Katru reizi, kad mēs savā dzīvē dodam velnam vietu, tad redzēsim neauglīgus tumsas darbus. Tumsas darbiem nav nekādas vērtības mūžībā, tie nesniedz ilgstošu gandarījumu, un par tiem neviens nesaņems balvas debesīs. 11.pantā Svētais Gars pavēl mums “celt tos gaismā”.
Fakts, ka Svētais Gars lietoja vārdu “celt gaismā”, runā par daudz ko. Grieķu valodā “celt gaismā” skan kā “elengčete” un šis vārds bez žēlastības norauj tumsas darbu apsegu Kristus Miesas priekšā. “Elengčete” nozīmē atmaskot, pārmest, sodīt, notiesāt un izdzīt. Ar neauglīgiem tumsas darbiem mums nedrīkst būt nekādi kompromisi! Mums tie ir jāapgaismo ar Dieva Vārdu un jāizdzēš no mūsu dzīves. Tālāk Pāvils saka: ” Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma” (Efeziešiem 5:12-13).
Pēc Pāvila vārdiem, mums pat nav jārunā par tumsas darbiem, jo tos apspīdēs gaisma. Citiem vārdiem runājot, mēs atmaskojam un nosodām tumsas darbus, izrunājot vien Vārdu un atbrīvojot Svētā Gara spēku pret tiem. Ja Svētais Gars patiešām pamudina mums celt gaismā to, kas staigā tumsā, mēs vienkārši šim cilvēkam runājam Dieva vārdu un lūdzam par viņu. Un mums vienmēr ir jāatceras, ka Vārds mums saka celt gaismā velna darbus, nevis to, kas ir akls kļuvis un apmaldījies tumsā. Mūsu atbildība ir tajā, lai iespīdinātu ar Dieva debesu lukturi viņu tumsā, lai tie kļūtu redzīgi!
T.D.Džeiks