Tas, ko jūs dzirdat, ietekmē jūs uz to, kam jūs ticat, bet tas, kam jūs ticat, vienmēr ietekmē to, ko jūs runājat un darāt. Mēs vai nu radām, vai nu iznīcinām sevi savā garīgajā laulībā ar Kungu, attiecībās ar Kristus Miesu. Un tas ir atkarīgs no tā, uz ko mēs esam sakoncentrējušies. Šī iemesla dēļ Pāvils mums dod signālu, lai atmostos: “Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. – Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts” (Efeziešiem 5:14-17).
Ja jūs guļat starp mirušajiem, tad jūs līdzināties mirušajam. Pāvils saka: “Ja jūs rīkojaties, kā šī pasaule, tad jūs līdzināties garīgi dzīvam cilvēkam, kurš guļ starp garīgi mirušiem cilvēkiem. Un tā, pamostieties! Nokratiet no sevis pasaules domāšanu, attiecības un rīcības un pārstājiet uzvesties kā muļķis! Staigājiet Kristus gaismā un esiet gudri. Tad jūs uzzināsiet, ko jums darīt ar savu dzīvi, un esiet gatavi, ka jums pakaļ nāks jūsu Līgavainis!”
Jēzus sirds piepildās ar mīlestību un lepnumu, kad mēs domājam tā, kā domā Viņš, jūtam to, ko jūt Viņš, smejamies, kad smejas Viņš, un rīkojamies tā, kā rīkojas Viņš. Viņam ir patīkami, kad mēs sevi pienesam kā dzīvu upuri Viņam, godinām un pateicamies par Viņa žēlastību un žēlsirdību, pakļaujamies Viņa Vārdam un vadošajai Svētā Gara rokai, mīlam un kalpojam citiem, atdalām sevi no visām neauglīgajām tumsas lietām un staigājam svētumā un tīrībā. Un Bībele saka, kad mēs to darīsim, tad kļūsim gudri, iepazīsim, kāda ir Dieva griba priekš mūsu dzīves. Staigājiet upurējošā mīlestībā – tas ir roku rokā iet ar mūsu Līgavaini, Viņa slavas gaismā, būt nomodā, saprotošiem un piepildītiem ar mieru.
T.D.Džeiks