Es esmu Dieva pavadonis šai pasaulei: es varu izdziedināt, svētīt, atbrīvot. Visi debesu labumi var plūst caur mani, kā caur cauruļvadu.
Es esmu brīvs pats un dodu brīvību citiem. Es esmu dziedināts un dziedinu citus. Es esmu brīvs un atbrīvoju citus.
Dzīvā Dieva Gars, Dieva raksturs, Viņa daba izpaužas visās manās rīcībās.
Jebkurus ikdienas apstākļus es cenšos pievērst Dieva godībai. Nekas mani nespēj novērst no Dieva, bet es pats negrasos no Viņa atdalīties.
Es nedalīšu to, ko Dievs ir savienojis. Kristieši ir viens vesels Kristū. Mēs – viens ar Dievu. Mēs – vienas Miesas daļas. Viņš – Galva, bet mēs – Ķermenis. Mēs – Draudze. Draudzes uzdevums – rūpēties par apkārtējo vajadzībām.
Kristietim ir “bankas konts” debesīs. Viss, kas man ir nepieciešams, Dievs “noņems” no mana konta. Es esmu pārliecināts par Dieva atbalstu.
Es gribu darīt to pašu, ko darīja Jēzus. Un pat vairāk. Dieva taisnība dzīvo manī, pārpildot un atdzīvinot mani. Tā plūst caur mani uz citiem cilvēkiem. Es izdalu Dieva brīvību visiem: jauniem un veciem, sievietēm un vīriešiem, baltiem un melniem.
Es pasludinu brīvību visur, kur vien parādos. Velns nav man šķērslis. Es viņam nostājos pretī ar to, ka pakļaujos Dievam. Es pazemojos Dieva priekšā, un Viņš mani paaugstina. Es nemeklēju cilvēcisko godu, bet meklēju Dieva godu!
Es esmu atdevis savu dzīvi Dievam, un Viņš to ir padarījis noderīgu cilvēkiem. Es izpaužu tiem Dieva godību, bet tā atnes viņiem brīvību.
Es stāvu uz patiesības. Patiesība šodien un mūžīgi būs patiesība.
Es godinu Dievu par visu, ko Viņš ir izdarījis priekš manis un vēl darīs.
Ticībā es saucu neesošu par esošu. Patiesībā tas jau ir eksistējis līdz šim, bet ne manā dzīvē. Pateicoties ticībai, neredzamais kļūst redzams.
Dzīvojot ticībā, es dodu Dievam godu. Es Viņam izpatīku ar savu ticību. Un apkārtējiem tā ir lieliska liecība.
Es aizstāvos ar ticības vairogu, un ļaunā bultas nevar mani ievainot. Nekas man nespēj kaitēt Kristū. Es uzticos Viņam, un Viņš mani sargā. Svētais Gars man parāda ceļu.
Karijs Bleiks