Dieva eņģeļi ieskauj, aizsargā un apsargā mani. Ienaidnieks ir lemts sakāvei. Jebkuras viņa intrigas pret mani tiks pārvērstas par “nē”. Katrs, kas mani apmelo, tiks apkaunots, jo es esmu Dieva bērns. Viss, kas pieder Viņam, ir arī mans! Dievs man devis dāvanā Valstību. Un es pieņemu tās taisnību, mieru, prieku Kristū. Es stāvu Kunga priekšā, zinot, ka esmu Viņa pieņemts. Es droši nāku žēlastības Troņa priekšā, lai savlaicīgi saņemtu palīdzību. Mani nekad neaizdzīs, es vienmēr esmu vēlams. Es esmu Debesu Valstības pilsonis. Es dzīvoju ticībā un taisnībā. Es esmu attaisnots Dieva priekšā. Es pareizi domāju, runāju un rīkojos – visur un visā. Mani nodomi ir tīri. Tie ir vērsti uz labu, par cik es dzīvoju pēc Dieva Vārda. Es esmu Dieva Vārda izpildītājs, ne tikai klausītājs, tāpēc es esmu veiksmīgs savos darbos. Caur mani plūst Dieva dzīvība: svētības, gudrības un zināšanas vārdi, veselība, brīnumi. Man ir Svētā Gara dāvanas: garu pazīšana, jaunu mēļu dāvana un to tulkošana. Es tiecos dzīvot, piepildoties ar Svēto Garu, kā īsts Dieva dēls. Es esmu daļa no Draudzes, es dzīvoju Draudzes dzīvi. Apkārtējie redz caur mani patiesības Dievu. Cilvēki redz, ka caur mani darbojas Dievs, pateicoties tai mīlestībai, kuru es izrādu viņiem. Tā nav liekuļota mīlestība, kas ir tikai runā. Šī mīlestība ir efektīva, kas ir dzimusi no Dieva Gara. Tā atklāj patiesību, atnesot mieru dvēselei. Tā dāvā brīvību, bet kopā ar to atmasko, izlabo un pamāca taisnībā. Kā Dieva dēls, es esmu paklausīgs Svētā Gara vadībai. Es neesmu Viņa vergs, bet gan dēls. Es labprātīgi izpildu Tēva gribu. Es esmu spējīgs to darīt vienmēr un visur, un tā es arī rīkojos. Man nav kauns sludināt Evaņģēliju veikalos, uz ielas, bankās. Visur, kur es parādos, es esmu gatavs svētīt. Es esmu mērķtiecīgs. Es neklusēju, bet atklāti un brīvi pasludinu Dieva Valstību Jēzus Kristus vārdā. Amen! Karijs Bleiks