“Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts: es ticēju, tāpēc es runāju. – Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs” (2.Korintiešiem 4:13;18)
Pirmais un pats galvenais fakts, kuru atklāj šie panti par ticības garu – tas ir tas, ka viņš tic.
Bet kam viņš tic? Dieva vārdam. Turklāt, ticība tic Dieva Vārdam vienkārši tāpēc, ka tā ir teicis Dievs, neatkarīgi no tā, atbilst tam dabīgie apstākļi vai nē.
Piemēram, tas nozīmē, ka, ja jūs gribat uzturēt ticības garu dziedināšanas sfērā, jums ir nepieciešams paņemt Bībeli un uzzināt, ko Dievs teica par dziedināšanu.
Pēc tam, jums ir jāizvēlas pieņemt šo Vārdu kā patiesību. Neaizveriet savu sirdi tam, sakot: “Mana draudze par to māca savādāk” vai “Mana vecmāmiņa mani mācīja savādāk”. Vienkārši sakiet: “Dieva Vārds saka, ka dziedināšana pieder man, un es tam ticu!”
Tad turpiniet ieguldīt Dieva Vārdu savā sirdī dienu no dienas, kamēr jums iekšienē pacelsies ticība un jūsu ķermenis nonāks atbilstoši šim Vārdam.
“Glorija, es reiz centos to darīt, un man tas nenostrādāja. Laikam jau man nav tik daudz ticības, cik jums”.
Jums ir pietiekoši daudz ticības! Bībele saka: “…ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris” (Romiešiem 12:3). Par cik šī Rakstu vieta bija adresēta jaunpiedzimušiem cilvēkiem, jūs varat būt pārliecināti, ka ja jūs pieņēmāt savā dzīvē Jēzu par Kungu, tad jums iekšienē ir ticība.
Iespējams, jūs to nepielietojat. Iespējams, jūs to nepasludināt. Bet tā ir jūsos, un jo vairāk jūs dzirdat Dieva Vārdu, jo vairāk ticība attīstās un aug, jo ” ticība no dzirdēšanas, bet dzirdēšana no Dieva vārda” (Romiešiem 10:17).
Kāpēc priekš jums ir tik svarīgi attīstīt savu ticību? Jo ticība jūs savieno ar Dieva svētībām. Tas ir spēks, kurš materializē šīs svētības jūsu dzīvē (Ebrejiem 11:1). Turklāt, bez ticības nevar patikt Dievam (6.pants).
Tieši ticība sniedzas gara sfērā, paņem Dieva apsolījumus un atnes šos apsolījumus fiziski taustāmā veidā. Tā atnes garīgas svētības. Tā atnes mašīnu, kura jums ir vajadzīga, vai dziedināšanu jūsu ķermenim. Tā atnes noteiktas darbības šajā zemē.
Romiešu vēstulē 5:2 ir teikts, ka ticībā mēs esam saņēmuši pieeju pie Dieva žēlastības. Tāpēc, ja jums ir vajadzīga žēlastība jaunpiedzimšanai, jums tā ir jāpieņem ticībā. Ja jūs gribat Dieva žēlastību priekš dziedināšanas, jums tā ir jāpieņem ticībā. Ja jūs gribat Dieva žēlastību savās finansēs vai jebkurā jūsu dzīves sfērā, jums tā ir jāpieņem ticībā.
Man par to patīk domāt šādi: kad jūs ticat Dieva Vārdam, jūs atverat savā dzīvē durvis un dodat iespēju Dievam ienākt.
Diemžēl, tas uztrauc dažus cilvēkus. Viņi nespēj saprast, kāpēc Dievam ir vajadzīga tāda iespēja. Viņš taču ir Dievs. Vai tad Viņš nevar darīt visu, ko grib?
Jā, var. Un Viņš vēlas atbildēt uz jūsu ticību.
Redziet, Dievs nav tāds, kā velns. Viņš jums nepiesienas. Viņš gaida, kad jūs dosiet Viņam iespēju rīkoties, noticot Viņa Vārdam.
Glorija Koplenda