“Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada” (Lūkas 24:1-3).
Patiešām, mums ir laiks pārstāt meklēt dzīvo strap mirušajiem. Mums ir laiks pārstāt klīst pa grēku, slimību un neveiksmju kapsētu un pāriet augšāmceltajā dzīvē!
Kā augšāmcēlies radījums, jums nav jābot rotaļlietai likteņa rokās. Jūsu dzīve nav nejauši aptīta ar notikumiem un apstākļu tīklu. Dievam priekš jums ir konkrēti plāni.
Iespējams, Viņš ir nolēmis priekš jums varenu dziedināšanas kalpošanu šajā gadsimtā. Vai arī, iespējams, Viņš grib izveidot no jums lielisku sludinātāju. Iespējams, Viņš jums ir sagatavojis tādu atklāsmi, kura ļaus jums svētīt visu pasauli. Bet jūs nekad neuzzināsiet par to, kas Viņam ir priekš jums, ja neveltīsiet Viņam savu uzmanību.
Lūk, kāpēc velns ar visu savu spēku cenšas sakoncentrēt jūsu uzmanību uz šīs dzīves problēmām. Lūk, kāpēc viņš cenšas novērst jūsu uzmanību no dzīvā Dieva Vārda. Viņš negrib, lai jūs zinātu, ka jūsos plūst Jēzus augšāmcelšanās dzīvība. Tikai pati doma par to vien, noved viņu šausmās.
Kāpēc? Tāpēc, kad jūs pa īstam sapratīsiet, ka jums iekšienē plūst Dieva dzīvība, jūs sāksiet rīkoties tāpat, kā rīkojās Jēzus. Jūs uzliksiet rokas slimajiem, un viņi tiks dziedināti. Jūs izdzīsiet dēmonus. Jūs sludināsiet Evaņģēliju visai radībai.
Vārdu sakot, jūs būsiet tieši tādi, kādus jūs grib redzēt Dievs. Jūs būsiet Kristus Miesa uz zemes.
Neļaujiet sātanam jūs sasaistīt ar vakardienas grēka un sakāves sēru drēbēm. Jūs vairs neesat miruši. Jūs esat augšāmcēlušies kopā ar Jēzu. Izejiet no kapa un sāciet dzīvot augšāmcelšanās dzīvi!
Apustuļu darbi 17:16-34
Glorija Koplenda