“…kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda” (Efeziešiem 1:20-23).
Kad Dievs uzmodināja Jēzu no mirušajiem, Viņš pie tā neapstājās. Viņš sēdināja Jēzu Sev pie labās rokas, bet sēdēt pie visuma Radītāja labās rokas nozīmē ieņemt augstākās varas stāvokli. Viena lieta ir saprast, ka Dievam ir spēks, un zināt par to, bet pavisam cita – būt šajā varā un izmantot šo spēku. Dievs ne tikai nodemonstrēja Savu spēku, pieceļot Jēzu no mirušajiem, bet tāpat nosēdināja Viņu pie savas labās rokas, ar to parādot, ka tagad viss Viņa spēks ir pakļauts Jēzus, Viņa Dēla varai.
Dieva tronis atrodas debesīs, bet augstāk minētā Rakstu vieta skaidri runā, ka Dieva tronis ir daudz augstāk par jebkuru citu eksistējošu varu vai spēku. Pāvils uzskaita konkrētas varas un spēkus, pār kuriem Jēzum ir valdīšana:
Valdība – grieķu valodā “arhi”, kas nozīmē “priekšnieks, līderis”. Parasti šajā vārdā sauc garīgas būtnes (eņģeļus vai dēmonus), kas ieņem vadošās pozīcijas.
Vara – grieķu valodas “eksuzija” vai “deliģētā vara”. Eksuzija – tā ir vara, kura ir valdībai vai garīgajiem līderiem.
Spēks – grieķu valodā “dinamis”, kas nozīmē “piemītošais spēks”. “Dinamis” – tas ir potenciālais spēks.
Kundzība – tulkojumā no grieķu valodas “kuriotes”, kas nozīmē “valdīšana”. Ar šo vārdu ir nosaukts radījums, kuram ir vara pār noteiktu teritoriju.
Ikviens vārds – Pāvils izmanto visaptverošu frāzi “.. ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā”. Krievu valodas vārdam “vārds” ir ļoti interesants grieķu valodas ekvivalents “onoma”, t.i. vārds kas darbojas varā vai atpazīstamībā.
Iespējams, ielas huligānam ir “kruta” puiša reputācija jūsu rajonā, bet vienalga viņš ir pakļauts Jēzus vārdam.
Lai šīs pasaules stiprie domā, ka viņi pār visu valda, bet vienalga viņi atrodas zem Jēzus varas. Viss eņģeļu karapulks ir pakļauts Jēzus varai, neskatoties uz to, ka viens eņģelis vienas nakts laikā spēja iznīcināt veselu Sanheriba armiju, kas bija Izraēla ienaidnieks.
Pat eņģeļi, kam Bībelē ir doti vārdi, Gabriels un Miķelis, ir pakļauti Jēzus vārdam.
T.D.Džeiks