Nedrošība un šaubas neļauj mums iepazīt Dievu. Mēs cenšamies Viņu iespaidot ar saviem darbiem, bet darbi bez Viņa Paša – ir tikai skaista ēkas fasāde bez pamatiem. Tikai caur Dieva iepazīšanu mūsu grēcīgā daba pārvēršas taisnībā. Skrienot un slēpjoties no Tā Kunga, mēs nekad Viņu neiepazīsim.

Bet viss sākās ar to, kad Ādams nolēma pamēģināt aizliegto augli. Ar to viņš izpauda nepaklausību un atnesa pasaulei nāvi. Ādama paklausība “atturēja” nāvi no zemes ietekmes. Bet pirmā cilvēka grēks atvēra durvis un ļāva nāvei un lāstam nonākt pār visām paaudžu galvām. Šī lāsta sekas bija briesmīgas: izdzīšana no Ēdenes dārza, Ābela slepkavība, daudzu cilvēku bojāeja un citi nepatīkami notikumi.

Šī visu iznīcinošā grēka un nāves uguns iznīcināja visu savā ceļā, līdz apstājās Jēzus krusta pakājē. Šeit elles liesmas satikās ar To, Kuru nevarēja iznīcināt! Dieva Dēls pārrāva lāsta zīmogu un uz visiem laikiem iznīcināja nepakļaušanās gara spēku. Ar Savu upuri pie krusta Jēzus Kristus iznīcināja lāstu!
“Viņš izdzēsis pret mums vērsto rakstu ar visām viņa prasībām un to iznīcinājis, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām” (Kolosiešiem 2:14-15).

Pastrādātais ļaunums lika “pirmajam” Ādamam izjust tik spēcīgu sava pazemojuma sajūtu, ka viņš neatrada neko labāku kā slēpties no sava Dieva. Tieši tāpat rīkojamies arī mēs, kad mums kļūst kauns.
Vispār, vīrieši ir lieli meistari uz slēpšanos. Mēs slēpjam savas vājības, muļķīgās tieksmes, dīvainības. Mēs slēpjam mūsu mīlestību un ļoti bieži – savas bailes. Šis dīvainais ieradums slēpties, izposta mūsu namus, liedz mūsu sievām prieku, padara mūsu bērnus svešus un izposta mūsu attiecības ar Dievu.

“Es dzirdēju Tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos” (1.Mozus 4:10).
Ādama vārdi atbalsojas vairākuma vīriešu sirdīs, kuri izmisīgi cīnās ar savām vājībām, trūkumiem un savas ģimenes prasībām.

Ejot cauri pārbaudījumiem un grūtībām, vai jūs spējat dzirdēt Viņa balsi, kura cenšas jūs uzmundrināt?

T.D.Džeiks