Mateja 9:35 “Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības” Viņš sludināja Evaņģēliju – Labo Vēsti par to, ka Dievs valda, Ka Viņš ir galva. Iespējams, jūs gribēsiet izcelt dažus vārdus, tādus kā “visas pilsētas”, “dziedinādams VISAS sērgas un slimības”. Mateja 9:36 ” Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana”. “Sirds Viņam par tiem IEŽĒLOJĀS”. Redziet, Viņš nedzirdēja, kā balss no Debesīm uzrunāja Viņu un teica izdarīt to, Viņš bija līdzjūtības vadīts. Es gribu, lai jūs būtu līdzjūtības vadīti un iežēlotos par cilvēkiem. Jūs ne vienmēr dzirdēsiet balsi, bet jums jāvadās no līdzjūtības. Gribu pieminēt vēl vienu lietu, ne no šī panta, bet tā ir Jaunajā Derībā, kur runa iet par Pēteri, ka “piepildījies ar Svēto Garu sāka runāt…”. Vārds “piepildīts” no grieķu valodas nozīmē – tu esi tik ļoti ietekmēts, ka sāc rīkoties. Citiem vārdiem runājot, pār viņiem bija tāda ietekme, ka viņi sāka pārvietoties vai kaut ko darīt. Kad runā, ka cilvēks ir piepildīts ar dusmām, tas nozīmē, ka dusmas izpaužas noteiktās darbībās, izšļācoties uz āru. Mateja 9:37-38 “Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” Vārds “izsūta” no grieķu valodas nozīmē – izmest, izdzīt. Redzot to, ka cilvēkiem ir vajadzība, Viņš izdzina, lika tiem iet “uz lauka”. Mateja 10:1 “Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības”. Ievērojiet, pirmkārt: Viņš bija līdzjūtības vadīts, Viņš nespēja tikt pie visiem, lai tiem palīdzētu, tāpēc Viņš ordinēja Savus mācekļus – darītājus – un izsūtīja pļaujā, dodot varu pār nešķīstiem gariem. Nav nekādi papildus skaidrojumi, kā viņi saņēma šo spēku, līdzīgi kā: “ejiet un vispirms aizlūdziet un pāris dienas pagavējiet, pirms Es jums došu šo spēku”. Lai gan cilvēki bieži saka darīt tieši šo. Bet viss, ko izdarīja Jēzus – DEVA viņiem varu. Viņiem nebija nekas jādara, lai to saņemtu, Viņš tiem to deva kā DĀVANU. Turklāt, Viņš teica, lai viņi kā dāvanu atdod to, ko paši kā dāvanu ir saņēmuši. Kad mēs lasām šo pantu: “Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Kā dāvanu esat dabūjuši, kā dāvanu dodiet”, runa iet tieši par varu, kuru mēs esam saņēmuši kā DĀVANU un, ar kuru mums jādalās ar citiem. Mums tā ir jāatdod kā DĀVANA. Kad runa iet par to, ka jums sākumā ir jāpalūdz un jāpagavē, tad tas jau vairs nav rādītājs tam, ka jūs saņemat varu un spēku kā DĀVANU, jo jums vispirms kaut kas ir jāizdara, jānopelna tā. Bet Dievs mums ir devis šo varu tikai tāpēc, ka mēs ticam Viņam, mēs – ticīgie. Viņš to mums ir devis kā DĀVANU, mums par to nav jāmaksā, jo Jēzus jau par VISU samaksāja. Karijs Bleiks