Dieva armijas raksturīgā īpatnība un mērķis, kuras dēļ Dievs atklāj šo Draudzes attēlu ir tajā, lai parādītu Dieva uzvaru. Izskatot šo satriecošo tēmu, vispirms, mums ir nepieciešams ieraudzīt, ka Dievs ir Savas armijas Karavadonis”
2.Mozus 15:3 “Tas Kungs ir varens karavīrs – Kungs ir Viņa vārds”.
Psalmi 24:8-10 ” Kas ir šis godības ķēniņš? Tas Kungs, stiprs un spēcīgs, Tas Kungs varens cīņā. Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet! Kas ir šis godības ķēniņš? Tas Kungs Cebaots, tas ir šis godības ķēniņš!”
Mums visiem ir zināms vārdu salikums “Kungs Cebaots”, taču tikai daži zina, ko tas nozīmē, par cik vairākumam nav zināma vārda “Cebaots” nozīme. Ebreji šajā vārdā parasti sauca armiju. Tā arī tiek saukta mūsdienu izraēliešu armija. Tādā veidā, Dievs ir armijas Kungs. Turklāt, Viņš ir stiprs Dievs cīņā. Viņš ir cienīgs, lai būtu mūsu Karavadonis, un Viņš var vest aiz Sevis armiju. Ir labi mums par to zināt. Uzticēšanās savam karavadonim – tas ir ļoti svarīgi armijā. Ja karavīri neuzticas savam karavadonim, tad tas grauj viņu kaujas garu. Bet mēs vienmēr varam stiprināt savu kaujas garu, apzinoties to, ka Kungs zina Savu darbu. Viņš, kas ir Karavadonis un armijas Kungs, ir varens cīņā.
Turklāt, mums ir jāzina, ka Kristus jau ir izcīnījis uzvaru. Pāvils teica, ka Dievs Kristū “atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams” (Kolosiešiem 2:15), t.i. visai sātana valstībai ar visām viņa valdībām un varām. Kristus viņiem atņēma ieročus un publiski apkaunoja, svinēdams pār tām uzvaru pie krusta. Tieši pie krusta Jēzus reizi par visām reizēm uzvarēja sātanu. Aizsūtot Jēzu pie krusta, velns sev nodrošināja personīgo sakāvi. Apzinoties, ko viņš ir izdarījis, ienaidnieks meta visus savus spēkus uz to, lai noturētu kristiešus tumsā par to, kas tika paveikts pie krusta, jo caur krustu viņš tika pilnīgi sakauts (Ebrejiem 2:14-15).
Dereks Prinss