Mēs dzirdam, kā cilvēki saka: “Dievs gatavojas atbrīvot jaunu un svaigu svaidījumu”. Tad tagad mēs zinām, kurš ir vainīgs – Dievs. Viņš visu šo laiku to ir aizturējis. Ja Viņš to gatavojas atbrīvot, tas nozīmē, ka Viņš arī to aizturēja. Mēs visā gribam vainot Dievu.
Dievs neko negrasās atbrīvot. Viņš jau to ir atbrīvojis. Viņš nesaka draudzēm gaidīt svaidījuma atbrīvošanos. Viņš saka: “aizdedzini dāvanu, kura ir tevī”. Lasi Jauno Derību! Visa atbildība gulstas uz ticīgajiem, nevis uz Dievu. Neviens nevarēs Dievu apvainot tiesas dienā un teikt, ka Viņš kaut ko nav izdarījis, un ka jums bija lielāka līdzjūtība uz cilvēkiem, nekā Viņam.
Viņš jums deva savu vārdu, savu Garu, savas dāvanas un spēku. Tāpēc, ja ir kaut kādi trūkumi, tad šie trūkumi nav tajā, ka mums kaut kā nav, bet gan tajā, ka mēs nedzīvojam paklausībā, lai izmantotu to, ko Viņš ir devis. Dievs mūs grib redzēt kā desantniekus. Bet visbiežāk mēs esam kā slaisti. Mums ir ieroči un aicinājums, bet visas lodes un patronas no ieročiem mētājas kabatās.
Jēzus teica: “Ejiet un iekarojiet, kamēr Es atnākšu. Izdziediniet slimos. Izdzeniet ļaunos garus. Celiet augšā miroņus”. Mēs esam šeit, lai dotu apspiestajiem brīvību. Jēzus teica: “Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā”.
Mēs bieži dzirdam: “Es esmu svaidīts, jo Dieva Gars ir pār mani”. Bet tas tā nav. Patiesībā Dieva Gars ir pār tevi, jo tu esi svaidīts. Tas nav viens un tas pats. Svaidījums ir nosaukums un uzdevums kaut kādam darbam. Sauls bija svaidīts, jo viņš bija nozīmēts un iecelts valdīšanai. Mēs domājam par svaidījumu, kā par kaut ko, kas atnāk pār mums. Bet svaidījums ir iekšienē, kad jūs jaunpiedzimāt. Tad atnāk Svētais Gars. Jūs esat svaidīts, bet pēc tam atnāk Svētais Gars. Tieši tas pats, ko Pāvils saka: “bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs”. Jūs nekļuvāt par bērniem, kad nonāca Gars. Bet tāpēc, ka jūs esat bērni, Gars nonāca pie jums.
Džonam Leikam bija veiksmīga dziedināšanas kalpošana pat līdz tam, kad viņš tika kristīts Svētajā Garā, pat vairāk nekā daudziem, kuri ir kristīti Svētajā Garā. Aleksandram Dauijam, kas nebūdams kristīts Svētajā Garā, bija varenākās dziedināšanas. Viņš norāva vēža audzējus no cilvēku sejām. Cilvēki bija pilnībā izdziedināti. Kad jūs esat jaunpiedzimuši, jums pieder vara. Jaunais radījums dod jums varu būt par Dieva bērnu. Kristība Svētajā Garā jums dod spēju uzvesties kā Dieva bērnam. Tas ir tas, ko zināja Džons Leiks un, kas viņam ļāva ieraudzīt 100000 dziedināšanu piecu gadu laikā. Saprotiet, Svētais Gars mums ir dots, lai jūs varētu virzīties priekš Dieva.
Karijs Bleiks