DIEVA MANTOJUMS “Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc Viņa nodoma – Viņš visu vada pēc Sava gribas lēmuma – bijām izredzēti…” (Efeziešiem 1:11). Ja rūpīgi izpētīsim šī panta grieķu valodas oriģinālu, tad kļūs skaidrs, ka tas ļoti atšķiras no mūsu tulkojuma, īpaši tas, kas skar frāzi “kļuvuši par mantiniekiem”. Tas burtiski saka, ka par cik mēs esam Kristū, tad esam kļuvuši par mantojumu, paredzēti (iepriekš iekļauti) pēc (Dieva Tēva) lēmuma. Un lūk šeit mums ir jāpaceļ rokas un sirds pielūdzot Dievu, Kurš daudzkārt atklāj un runā mums par to, ka mēs esam Viņa dārgie izredzētie. Pēc Sava Dēla nāves Dievs mūs ir darījis par Savu mantojumu. Šajā pantā ir teikts, ka mūsu varenais Dievs – kas “visu vada pēc Sava gribas lēmuma”. Uz katra soļa, ikdienas un dažādos veidos Dievs visu dara mūsu dzīvē tā, lai tuvinātu mūs brīnišķīgajai nākotnei, kuru Viņš ir ieplānojis priekš mums. Viņš visu dara (nevis kaut ko, nevis izlases veidā, bet visu), tuvinot mūs tam mirklim, kad mēs iepazīsim, pieņemsim un dzīvosim visa tā pilnībā, kas Viņam ir priekš mums Jēzū Kristū. Ko Bībele domā, sakot, ka Dievs visu “dara”? Tas nozīmē, ka Viņš virza notikumus, pārvalda tos, kombinē tos atbilstoši Saviem mērķiem un nodomiem. Mūsu dzīvē nekas nenotiek vienkārši tāpat. Nekas nenotiek nejauši. Dievs vienmēr strādā, īstenojot Savus mērķus un nodomus. Ja mēs esam ciešanās, tad mums jālepojas ar to, jo no ciešanām rodas izturība, no izturības – pastāvība, no pastāvības – cerība, bet cerība nepamet kaunā (Romiešiem 5:3-5). Dievs paņem sliktāko un pārvērš to par labu mums. Bieži apstākļi liekas nerisināmi, bet jūs skatāties uz roku, kas virza šos apstākļus. Ja mēs būsim jūtīgi uz Dieva balsi, tad dzirdēsim, kā Dievs vēršas pie mūsu gara, sakot: “Es strādāju pie taviem apstākļiem, tāpēc nespried pirms laika. Gala rezultāts vēl nav parādījies. Es vēl neesmu pabeidzis. Atceries par Manas gribas ģenerālplānu”. “…jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību” (Efeziešiem 1:12). Dzīvot, lai pagodinātu Viņa varenību – lūk, kas ir Dieva ģenerālplāns priekš mums, Viņa mērķis Draudzei. Mēs – Viņa mantojums! T.D.Džeiks