Dieva ticības veids – tas nozīmē, ka mēs saņemam visu, ko Dievs mums ir apsolījis Savā Vārdā. Ticiet Dieva apsolījumiem, aplieciniet Dieva apsolījumus un saņemiet Dieva apsolījumus. Dieva Vārdā ir daudzums vietas, kuras mums runā par to, ko Jēzus jau izdarīja priekš mums. Kopš tā brīža, kad Jēzus samaksāja par mūsu mantojumu pie Golgātas Krusta, tas – mūsu. Tikai padomājiet par to! Mums nav jāgaida brīdis, kad mēs aiziesim Debesīs. Dieva apsolījumi mūsu jau ir tagad! Tie jau pieder mums.
Kas tad mums ir jādara, lai saņemtu no Dieva to, kas jau pieder mums? Kā mēs iemantojam apsolījumus? Mēs tos saņemam vienkārši ticībā. Kā? Apliecinot Dieva Vārdā apsolīto un rīkojoties tā, kā Dievs ir pavēlējis Savā Vārdā. Katrai mūsu rīcībai un katram mūsu apliecinājumam ir jābalstās tikai un vienīgi uz Dieva Vārdu. Tā arī ir ticība.
Piemēram, iedomājieties, ka kāds jums ir nopircis jaunu mašīnu, iedevis jums dokumentus par īpašuma tiesībām, atslēgas no tās, un saka: “Es nopirku tev mašīnu, jaunu, tieši no konveijera. Lūk tev dokumenti. Mašīna – tava”. Jūs taču lēkātu aiz laimes, vai ne tā? Un katram stāstītu: “Man ir jauna mašīna! Lūk dokumenti un atslēgas”. Bet ko tad, ja kāds jums teiks: “Kā tu zini, ka tev ir jauna mašīna? Tu to esi redzējis? Tu esi apsēdies pie stūres? Tev ir tikai papīra gabaliņš, uz kā kāds kaut ko ir uzrakstījis”. Bet ja jums ir dokumenti uz jūsu vārda un ir atslēgas, tad pēc likuma mašīna – jūsu! Jums ir likumīgas tiesības sēsties pie stūres un aizbraukt ar viņu.
Tieši tāpat, ja jūs pērkat akcijas biržā. Jūs, iespējams, akciju neesat redzējis ar acīm, bet vienreiz jūs parakstījāties līgumā ar savu vārdu un tagad tā – jūsu. Vienu dienu tā kļuva par jūsu, un tagad jūs varat izmainīt savu lēmumu un pārdot to vai arī darīt ar viņu visu, ko vien vēlaties, jo jums rokās ir likumīgs līgums, kurā ir teikts, ka akcija pieder jums. Dievs Jaunajā Derībā noslēdza ar jums līgumu. Tāpēc katram no mums ir Dieva likumīga piekrišana.
Likumīgs līgums ar Dievu – tas ir Dieva Vārds.
Tam, lai iemantotu to, ko apsola mums legāls līgums (Dieva Vārds), mums ir jāizpilda līguma nosacījumi. Veids, ar kura palīdzību mēs to varam izdarīt – šīs vienošanās nosacījumu apliecināšana. Citiem vārdiem runājot, mums ir jāapliecina Dieva Vārds. Reizēm gadās tā, ka mēs ticam Vārdam un pat apliecinām to, bet pēc tam sākam Viņa teikto īstenot ar saviem spēkiem. Bet tā – pēc līguma ir Dieva daļa. Mūsu daļa ir ticēt un apliecināt Viņa Vārdu. Ja mēs to darām, tad Dievs izpildīs Sava līguma daļu.
Kenets Heigins juniors