Vispirms jums ir jāzina, ka Dieva Vārds ir tas, ko tas saka par sevi. Tā ir Dieva atklāsme mums. Tas ir Dievs, kas runā ar mums tagad. Šī ir ne tikai pagātnes un nākotnes Grāmata, bet arī mūsdienu Grāmata. Šī ir Dieva iedvesmota Grāmata, ar Dieva iedvesmotu saturu, kurā Dievs ir klātesošs.
“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis” (Ebrejiem 4:12). Dieva vārds ir dzīvs. Bet tev tas kļūs dzīvs tikai tad, ja tu to pieņemsi un rīkosies saskaņā ar to.
Tātad mēs redzam, ka pirmais solis uz augstāko ticības veidu ir pieņemt un saprast Dieva Vārda pilnību. Vārds ir ārkārtīgi svarīgs. Daži cilvēki domā, ka Dievs vēršas pie viņiem tikai caur mēlēm vai pravietojumiem. Bet Dieva Vārds – tā ir Dieva saruna ar mums.
Pravietojuma, mēļu un mēļu tulkošanas dāvanas neaizsedz Vārdu. Vispirms ir Vārds. Šīs runas dāvanas mums ir dotas, lai iedvesmotu mūs atbilstoši Vārdam, bet ja tās saka kaut ko pretēju Vārdam, tad to nerunā Svētais Gars; tad cilvēks runā vienkārši no sevis. Visas šīs izpausmes vienmēr ir jāvērtē caur Dieva Vārdu.
Tāpat, daži cilvēki cenšas izlasīt Vārdā to, kam viņi gribētu ticēt. Viņi mēģina palikt Dieva Vārdu zem saviem priekšstatiem, tā vietā, lai paliktu savus priekšstatus zem Vārda.
Daži cilvēki mēģina apklusināt noteiktus fragmentus vai atcelt tos. Bet mums Vārds ir jāpieņem tāds, kāds tas ir, un jāstaigā tā gaismā. Ir jātic tam, ko saka Vārds, nevis tam, kā tev liekas, ko tas saka.
Kad tu sāc studēt Vārdu tādā gaismā, pieņemt to tādu, kāds tas ir, tu būsi pārsteigts, uzzinot, ka dažas lietas, kurām tu ticēji, nemaz nav Vārdā. Tu brīnīsies, kāpēc tu ticēji tieši tā.
Kenets Heigins