Atšķirība starp Skevas dēliem (Apustuļu darbi 19:14) un Pāvilu ir šāda. Viņi teica: “Vajag tikai lietot šo vārdu (Jēzus vārdu)”. Cik daudz cilvēki vienkārši lieto šo vārdu, jo domā, ka tas ir vienkārši vārds? Cik daudz sirdis ir salauztas tā dēļ, kad viņi lietoja šo vārdu, nekas nenotika? Es šodien varu lasīt Rakstus savā tekstā: “Tas, kas tic, runās mēlēs, tas, kas tic, izdzīs ļaunos garus, tas, kas tic, uzliks rokas slimajiem”. Virspusēji tas liekas vienkārši, bet jums ir jāsaprot, ka vārds “ticība” ir daudz nozīmīgāka. Ticēt nozīmē ticēt tam varenajam godības spēkam, kas ir pāri visam, kas visu pakļauj zem sevis.
Kas tad ir ticība? Pamēģiniet sasummēt to pāris teikumos. Ticēt nozīmē pazīt To, Kam tu tici. Ticēt nevis vienkārši vārdam “Jēzus”, bet ticēt būtībai, ticēt vīzijai, jo visa vara ir dota Viņam. Tas, kas ir jūsos caur ticības atklāsmi, ir lielāks, nekās tas, kas ir pasaulē. Un es jums saku: nenoskumstiet, ja kādu reizi dēmons neizgāja. Nedomājiet, ka tajā brīdī, kad jūs aizgājāt, viss beidzās. Mums ir jāsaprot, ja viss būtu tikai vārda lietošanā, tad ļaunie gari izietu, izdzirdot šo vārdu, kā to runāja Skevas dēli. Bet lieta nav tajā. Lieta ir Svētā Gara žēlastības spēkā, atklāsmē par mūsu Kristu, godības Kungu, Kuram ir dota visa vara. Pazīstot Kristu un ticot tam, Kas Viņš ir, dēmoniem ir jāpadodas, dēmoniem ir jāiziet.
Es to saku godbijīgi, šie mūsu ķermeņi bija tādā veidā Dieva radīti, lai mēs varētu būt tik piepildīti ar Dieva Dēla atklāsmi, līdz dēmoniem tas kļūs acīmredzams, kuriem jūs pretojaties, un viņi būs spiesti aiziet.
Mūsos ir Kungs, viņi redz Kungu. Mums ir jātiecas iepazīt Viņu!
Smits Viglsforts