Jūs varat sākt, lai kur arī jūs būtu – neprecējušies, esot laulībā, šķīrušies vai atkārtotā laulībā – un turpināt iet kopā ar Dievu. Dievišķas laulības ideāls ir aprakstīts Efeziešiem 5:22-25: “Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas Pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā”.

Pāvils saka vīriem mīlēt savas sievas. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem jau ir dabīga mīlestība vienam pret otru, tas ir, pirmkārt, citādi viņi nebūtu precējušies. Bet Pāvils nerunā šeit par dabīgu mīlestību, jo viņš teica: “…tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi…”. Tas nozīmē pāri dabīgajam, kas pārsniedz cilvēcisko mīlestību. Kristus mīlēja Draudzi ar dievišķu mīlestību, tā bija dievišķa mīlestība darbībā.

Dabīgā, cilvēciskā mīlestība var būt egoistiska. Lai gan jūsu sirdī, kā kristietim, var būt Deva mīlestība, bet jūs vēl joprojām varat palikt egoistisks. Ja jūs dabīgajā sfērā staigājat vairāk kā garīgajā, tad jūsu mīlestība būs egoistiska. Jūs galvenokārt būsiet sakoncentrējies uz sevi! Bet Dieva mīlestības veids nav egoistisks.

Laba laulība nerodas vienkārši tāpat. Jums pie tās ir jāstrādā, kā jūs to esat darījis visās pārējās sfērās. Piemēram, iespējams jūs esat aicināts kalpošanā, bet tas nenotiek vienkārši tāpat, un panākumi nenāk automātiski, jums ir jāstrādā. Tieši tas pats princips ir attiecināms uz laulību!
Kenets Heigins