Ja jūs pietiekami skaidri vēlaties redzēt Dievu, viss, kas no jums tiek prasīts, – saprast mīlestību. Bībelē ir teikts: “…Dievs ir mīlestība” (1.Jāņa 4:8). Daudzi cilvēki Dievu identificē ar spēku un varenību. Un lai arī Raksti mums māca to, ka Dievam piemīt neparasts spēks, es nezinu pantu, kurā būtu teikts, ka Dievs ir spēks. Bībelē ir rakstīts, ka Viņš ir mīlestība.
Mūsdienās mīlestības jēdziens ir tik vienkāršots un izkropļots, ka mums atkal jāgriežas pie Bībeles, lai saprastu to mīlestību, kurā Dievs ir iemiesots. 1.Korintiešiem 13:4-8 (paplašinātais tulkojums) ir aprakstīta patiesa mīlestība: “Mīlestība turpinās ilgi, un tā ir pacietīga un laipna; mīlestība nekad neskauž, nav sašutusi no greizsirdības, nelielās un nav iedomīga, neizrāda savu augstprātību. Tā nepaaugstinās (nav augstprātīga un lepnuma pārpildīta); tā nav rupja (nelaipna) un neuzvedas nepiedienīgi. Mīlestība neuzstāj uz savām tiesībām vai savu lēmumu, jo viņa nav savtīga; tā neapvainojas, nav aizkaitināta un nav kaprīza; viņa neatceras ļaunu (nepievērš uzmanību ļaunumam, kas tai nodarīts). Viņa nepriecājas par netaisnību, bet priecājas, kad uzvar taisnība un patiesība. Mīlestība panes visu, kas notiek, vienmēr ir gatava ticēt labākajam cilvēkā; tās cerības neizzūd ne pie kādiem apstākļiem, mīlestība iztur visu (tā nevājinās). Mīlestība nekad nebeidzas…
Pielietojot šos pantus Dieva raksturam, sākumā var nedaudz apmulst. Vai tad Dievs nav greizsirdīgs? Vai tad Viņš neuzstāj uz Savām tiesībām un nemeklē Savu? Vai tad Bībele nemāca to, ka mūsu Dievs – greizsirdīgs Dievs un ka Viņš vēlas, lai mēs Viņu pielūdzam un rīkojamies tā, kā Viņš pavēl, un piepildām Viņa baušļus?
Jā, viss ir pareizi. Bet pievērsiet uzmanību; šeit iet runa par to, ka mīlestība to nedara sava labuma gūšanai. Citiem vārdiem runājot, Dievs greizsirdīgi izturas pret mums ne jau Sava labuma dēļ, bet gan mūsu. Viņš zina, ka, ja mēs pielūgsim citus dievus vai pārkāpsim Viņa baušļus, mēs nokļūsim nelaimē un nodarīsim ļaunumu sev. Dievs ļoti labi saprot, ka velns neguļ un gaida tikai mirkli, kad varēs mums kaitēt. Dievs vēlas mūs aizsargāt. Visas Viņa pavēles ir mūsu labā un mūsu aizsardzībai. Mēs esam Viņa bērni, un Viņam ir vajadzīga mūsu paklausība, par cik Viņš vēlas, lai mēs saņemtu svētības.
Glorija Koplenda