Paskatīsimies un grēka likumu – tas ir likums, kas darbojas bez Svētā Gara. Te mēs redzam cilvēku, kurš nekad nav piedzīvojis jaunpiedzimšanu, kur velns pēc savas gribas to ir sagūstījis. Nav cita spēka, kas varētu pārvērst šo cilvēku, kā tikai Jēzus asinis. Cilvēki cenšas kaut ko darīt bez asinīm; bet bez šīm asinīm viss stāv uz elles malas. Nekas, izņemot Jēra asinis, nevar tevi atbrīvot. Mēs esam brīvi no grēka un nāves likuma caur Gara dzīvību Jēzū Kristū. Tad arī mums būs tīra sirds un tīra dzīve.
Miesīga dzīve nepakļaujas Dieva gribai, tā nespēj pakļauties. Iekāre – tas ir egoisms, netīrība. Tā nespēj pakļauties Dievam, tā nekad neticēs, tā tev traucēs, tā saistīs tevi un turēs tevi verdzībā. Bet, mīļais, Dievs iznīcina iekāri, Viņš iznīcina miesas darbus. Kā?
Caur jaunu dzīvi, kura ir daudz labāka; caur mieru, kas pārspēj jebkuru sapratni; caur prieku, kas nav aprakstāms un ir pilns godības. Par to nav iespējams izstāstīt. Viss, ko dara Dievs, ir tik varens, ka par to nav iespējams pastāstīt. Viņa žēlastība ir pārāk liela. Viņa mīlestība ir pārāk liela. Viņa glābšana ir pārāk milzīga, lai to aprakstītu. Tā ir tik bezdimensionāla, spēcīga un brīnišķīga! Visas debesis nespēj aplēst šo stāstu. Bet labā vēsts ir tā, ka Dievs mums dod spēku saprast to, kas mums ir jāzina.
Smits Viglsforts