Mums ir jānodod savs karavīra raksturs citiem, par ko Pāvils raksta 2.Timoteja 2:2 “Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus”.
Pamatprincips aizbildniecībai: mācīt citiem to, kas ir iemācīts jums. Šajā pantā ir pieminēti 4 “paaudžu” pārstāvji: (1) Pāvils, apmācīja (2) Timoteju, kuram bija jāapmāca (3) uzticīgi cilvēki, kas, savukārt apmāca (4) citus cilvēkus. Tieši tādā veidā kalpošanā saglabājas patiesība. Māci cilvēkus, kuri apmācīs citus cilvēkus, kuri apmācīs nākamos cilvēkus….
Ja pielietotu vienkāršu matemātiku, tad tādu darbību rezultāti būtu gandrīz neticami. Es neesmu matemātiķis, bet piedāvāju jums paņemt kalkulatoru un veikt šādus aprēķinus. Ja viens cilvēks pieved pie Dieva vienu cilvēku un gada laikā to apmāca, tad šī gada beigās mums jau būs divi cilvēki, kuri ir spējīgi apmācīt citus. Ja katrs no viņiem atved pie Dieva vēl pa vienam cilvēkam un apmāca viņus vēl viena gada laikā, tad tagad mums ir četri cilvēki, kuri ir spējīgi apmācīt citus. Pēc pieciem gadiem mums jau būs sešpadsmit tādi cilvēki. Bet pēc trīsdesmit gadu šāda procesa, vairs nebūs ko atgriezt pie ticības! Visa pasaule būs Evaņģēlija aptverta.
Tā ir ģeometriskā progresija. Bet no otras puses, ja jūs iegūtu Kristum pa tūkstoti cilvēkiem dienā, tad gada laikā būtu 365 tūkstoši cilvēku. Šāds skaitlis liekas milzīgs.
Saistībā ar šo Pāvils turpina un saka kaut ko ļoti svarīgu 2.Timotejam 2:3-4 ” Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Neviens, atrazdamies karapulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam”.
Kara disciplīna pieprasa gatavību panest grūtības. Šeit jums nav jāpaļaujas uz komfortu un greznību. Viena no pieredzējuša karavīra pazīmēm ir tā, ka viņš vienmēr centīsies noorganizēt maksimālu komfortu jebkurā vietā, vai tās būs kazarmas vai tranšeja, un būs ar to apmierināts. Labs karavīrs nav atkarīgs no apstākļiem un var pielāgoties jebkurai vietai. Viņš nav saistīts ar kaut kādu vispārpieņemtu dzīves veidu, un netiecas dzīvot “kā visi normālie cilvēki”.
Lūk pilnīgs attēls aizbildniecībai Kunga armijā: apmāciet citus un nodarbojieties ar disciplīnu.
Dereks Prinss