Ja ietu vēl tālāk, mēs saskartos ar pētījumiem, kuri parāda, ka mūsu DNS patiesībā maina formu atbilstoši mūsu domām.
Piemēram, jūs slikti domājat par gaidāmo pasākumu pēc nedēļas, par to, ko kāds cilvēks var pateikt vai izdarīt jums. Vienas šīs domas, kurām pat nav nekāda pamata, negatīvi ietekmēs jūsu smadzenes, noskaņos neironus negatīvai uztverei un novedīs stresa stāvoklī.
Negatīva domāšana nolieto smadzenes.
Sirds institūts, visā pasaulē zināmā labdarības organizācija, kas pēta iespējas, kā samazināt cilvēcisko stresu, paziņo par eksperimentu, kas nosaukts “Koherento sirdspukstu vispārīgā un vietējā ietekme uz DNS molekulu izmaiņām”. Eksperimenta rezultāti liecināja, ka dusmas, bailes, aizkaitinājums un citas negatīvās domas un sajūtas liek DNS molekulām mainīt savu formu. Kā rezultātā DNS saraujas un kļūst īsāka, daudzi gēni izslēdzas, reakcijas kvalitāte samazinās. Citiem vārdiem runājot, negatīvās emocijas bloķē mūs, un ķermenis to izjūt. Bet ir arī priecīgā ziņa! Sabojāto DNS kodu var restartēt ar mīlestības, miera, atzinības un pateicības stāvokļa palīdzību! Pētnieki uzstādīja, ka HIV inficētie pacienti, kas domāja un jutās pozitīvi, tiem bija 300 tūkstoši reižu augstāka organisma pretošanās spēja slimībām, nekā tie, kas domāja un jutās negatīvi. Būtība ir tajā – dzīvojot mīlestībā, kā mēs bijām radīti pēc Dieva tēla (1.Mozus 1:26), mēs kļūstam spējīgi izmainīt mūsu DNS uz labāko.
Tātad, ja mūsu domām pastāvīgi ir negatīva nokrāsa (nepiedodošas, kaitinošas, aizvainojošas, sevis nicinošas), mēs tādā veidā izmainām savu DNS. Tas maina mūsu gēnu ekspresiju, kas savukārt, izmaina mūsu smadzeņu struktūru, kura noskaņojas uz negatīvu domāšanu. Smadzenes aizstāvas, reaģē uz tādu kaitīgu domāšanu ar spēcīgu stresu. Savukārt šis stress moka mūsu ķermeni. Bet šiem pētījumiem bija arī pozitīvs rezultāts: vienmēr ir cerība uz restartu, atgriezties normālā, veselīgā stāvoklī ar pozitīvas un pareizu lēmumu attieksmes palīdzību. Sirds institūta zinātnieki ar faktiem rokās pierādīja, ka mēs esam spējīgi pārdefinēt mūsu prātus.
Caroline Leaf