Cilvēka apziņa – milzīgs garīgs kaujas lauks.
“Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi” (2.Korintiešiem 10:4-5).
Kristieša vara ietver sevī katras domas pakļaušanu paklausībai Kristum. Katrai domai ir jātiek kontrolētai un tai ir jāatbilst Dieva Vārdam. Kad sātans iedveš šaubas, tām jātiek noraidītām ar Dieva Vārda palīdzību. Kad velns ar bailēm saindē dvēseli, apstājies un saki: “Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu” (2.Timoteja 1:7).
Nedroša apziņa ir neveselīga. Izmet bailes no galvas. Apziņa, kura šaubās, ir slima. Izdzen šaubas ar Dieva Vārda palīdzību.
Mūsu prātam nav jābūt atkrituma konteinerim. Ja tā tas būtu, tad mūsu domas izpaustos atbilstoši vārdiem un rīcībām. Neatbalsti velnišķīgas domas. Velns var pasviest kaut kādu netīru ideju vai ateistisku domu, – neļauj tai uzkavēties galvā. Nekādā gadījumā neizklaidējies ar to un neatliec to turpmākai pārdomāšanai, – atmet to nekavējoties un nomaini ar domām, kas atbilst Rakstu kritērijiem: “Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!” (Filipiešiem 4:8).
Ja doma ir nepatiesa, zemiska, netaisna, netīra vai par to slikti runā, nedod tai vietu savā apziņā.
Šajā sfērā katram kristietim ir jāizpauž sava vara. Tu vari apzagt sevi ar katru negarīgu domu.
Lesters Samrels