Es zināju, ka tas bija pats stingrākais brīdinājums no visa tā, kas man šeit tika sacīts. Man ļoti gribējās atgriezties atpakaļ un cīnīties pēdējā kaujā. Bet es stipri šaubījos, vai spēšu to izdarīt, lai nenokļūtu lamatās, kas, kā likās, bija izliktas visur. Es atkal paskatījos uz Kungu. Viņš bija Gudrība, un es nodomāju, cik stipri man ir nepieciešams iepazīt viņu kā Gudrību, kad atgriezīšos.
“Labi, ka tu zaudē pašpārliecību. Citādi Es nespēšu tev uzticēt nākošā laikmeta spēku. Jo vairāk pašpārliecības tu zaudē, jo vairāk Es varēšu tev uzticēt spēku, ja vien …”
Es ilgi gaidīju, lai Kungs turpinātu, bet Viņš to nedarīja. Es sajutu, ka Viņš gribēja, lai es turpinātu teikumu, bet es nezināju, ko teikt. Bet jo vairāk es skatījos uz Viņu, jo lielāku pārliecību es izjutu. Beigu beigās es zināju, ko teikt.
“Ja vien es būšu Tev uzticīgs”, – pabeidzu Viņa frāzi.
“Jā. Tev ir jāiegūst ticība, lai izdarītu to, kam esi aicināts. Bet tai ir jābūt ticībai Manī. Ir nepietiekoši vienkārši zaudēt ticību sevī. Ja tu neaizpildīsi tukšumu ar pārliecību Manī, tad tas tevi novedīs pie pastāvīgas neaizsargātības sajūtas. Tieši tā daudzi no šiem ļaudīm nonāca maldos. Daudzi no šiem vīriešiem un sievietēm bija pravieši. Bet daži no viņiem šīs neaizsargātības sajūtas dēļ neļāva sevi saukt par praviešiem. Bet tā nebija patiesība, jo viņi bija pravieši. Viltus pieticība – tādi paši maldi. Ja ienaidnieks spēja apmānīt viņus un likt tiem domāt, ka viņi patiesībā nebija pravieši, tad viņš var apmānīt viņus arī ar tādu domu, ka viņi būs lieli pravieši, ja vien izstrādās pārliecību sevī. Viltus pieticība neizdzen lepnumu. Tā ir tikai vēl viena egocentrisma forma, kuru sātans izmanto par labu sev. Tieši egocentrisms būs visu jūsu neveiksmju iemesls. Vienīgais veids, kā atbrīvoties no tā – piepildīšanās ar mīlestību, jo mīlestība nemeklē savu labumu”.
Kad es par to visu domāju, manī ienāca neparasta skaidrība. Es spēju ieraudzīt no sākuma līdz beigām visu savu pieredzi, kuras centrā atradās šis vienkāršais vārds.
“Cik viegli es novirzījos no šīs vienkāršās veltīšanās Tev”, – es ievaidējos.
Riks Džoiners