Pēkšņi sarunā iejaucās ērglis: “Drosme ir īstas ticības izpausme. Kungs nekad nav apsolījis, ka Viņa ceļš būs viegls, bet tas būs tā vērts, lai to ietu. Ticīgo drosme Glābšanas līmenī eņģeļu acīs dara vērtīgu to, ko Dievs ir paveicis kritušās cilvēces dēļ. Viņi ir ieguvuši ievainojumus sīvā cīņā, kad tos tumsa bija ieskāvusi, un likās, ka patiesība ir cietusi sakāvi. Tieši tas pats notika ar mūsu Kungu Jēzu pie krusta. Bet pat tādos apstākļos Kunga karavīri nepadevās un neatkāpās”.
Es atkal sāku nožēlot par to, ka nepaliku Glābšanas līmenī tā dēļ, lai cīnītos plecu pie pleca ar šiem drosmīgajiem karotājiem. Un jau atkal, lasot manas domas, ērglis tās pārtrauca.
“Kāpjot kalnā, tu tāpat demonstrē ticību un gudrību, kas savukārt atbrīvo spēku un varu. Tava ticība ir atbrīvojusi daudzas dvēseles tā, ka viņi spēja nonākt pie kalna, lai tiktu glābti. Tu tāpat ieguvi brūces, bet tavs spēks Debesu Valstībā atnāca pie tevis vairāk ticības soļu dēļ, nekā ciešanu dēļ. Par cik tu biji uzticams mazumā, tev tiks dots liels gods atgriezties atpakaļ ciešanu dēļ, lai tu varētu valdīt pār nesalīdzināmi lielākām lietām. Bet atceries, ka mēs visi strādājam kopā, lai sasniegtu vienus un tos pašus mērķus neatkarīgi no tā, vai mēs ceļam, vai ciešam. Daudzas dvēseles piepildīs šīs istabas ar lielu debesu prieku, ja tu iesi tālāk. Tagad tu esi aicināts kāpt augstāk un celt, bet vēlāk tev tiks dots gods ciest, ja tu būsi uzticams šajā”.
Tad es pagriezos un paskatījos uz tumšajām durvīm ar uzrakstu: “Kristus Soģa Krēsls”. Kā siltums un miers piepildīja manu dvēseli katru reizi, kad es paskatījos uz varenajiem Glābšanas dārgumiem, tā bailes un nedrošības sajūta mani pārņēma tajā brīdī, kad es paskatījos uz šīm durvīm. Man tik ļoti gribējās palikt šajā istabā, un nebija nekādas vēlēšanās ieiet pa šīm durvīm.
Un atkal ērglis atbildēja uz manām domām: “Katru reizi, kad tev būs jāieiet pa kādām lielas patiesības durvīm, tev vienmēr būs viena un tā pati sajūta. Tev bija tāda pati sajūta, kad gāji Glābšanas dārgumu istabā. Šīs bailes ir kritušā cilvēka rezultāts. Šie ir Laba un Ļauna Atzīšanas Koka augļi. Zināšanas no šī Koka mūs visus ir padarījušas egoistiskus un atnesušas mums nedrošības sajūtu. Skatoties no laba un ļauna atziņas viedokļa, patiesā Dieva atziņa liekas šausmīga, kaut gan patiesībā katra atziņa, kas nāk no augšienes, dod mums vēl lielāku mieru un aizsardzību. Pat Dieva tiesas kļūst vēlamas, par cik visi Viņa ceļi ir pilnīgi”.
Līdz šim brīdim es biju piedzīvojis pietiekami daudz, lai to saprastu. Tas, kas liekas pareizs, bieži vien nenes augļus un pat dažreiz noved pie traģēdijas. Mana ceļojuma laikā tas ceļš, kurš likās vairāk riskants, aizveda mani pie lielākās balvas. Un vienalga, katru reizi šis ceļš liekas arvien vairāk riskants, un pieņemt lēmumu par tā turpināšanu kļūst aizvien grūtāk un grūtāk. Es sāku just līdzi visiem tiem, kuri, kāpjot kalnā, apstājās kaut kādā līmenī, atsakoties iet tālāk, lai gan vairāk kā jebkad es skaidri zināju, ka tā bija kļūda. Patiesu aizsardzību mēs iegūstam tikai tad, kad pastāvīgi virzāmies uz priekšu tajā sfērās, kurās ir visvairāk nepieciešama ticība, kas prasa būt vairāk atkarīgiem no Kunga.
“Jā, lai staigātu daudz augstākā Gara līmenī, ir nepieciešama lielāka ticība” – piebilda ērglis. “Kungs mums ir devis maršrutu, lai sekotu Viņa Valstībai, kad teica: “Kas gribēs savu dzīvību izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību Manis dēļ zaudēs, tas to izglābs”. Šie vārdi, paši par sevi, var noturēt tevi uz pareizā ceļa, kāpjot kalna virsotnē, un aizvedīs tevi līdz uzvarai priekšā stāvošajā lielajā kaujā. Tie tāpat tev palīdzēs nostāvēt Kristus soģa krēsla priekšā” – piebilda viņš, skatoties uz tumšajām durvīm.
Riks Džoiners