Kungs tā attīrīs mūsu motīvus un sirds vēlmes, ka mēs meklēsim tikai vienu – Viņa godību. Reiz es atnācu kādā vietā, un Tas Kungs teica: “Tas ir Manai godībai”. Jaunietis bija ilgu laiku slims un, piesiets pie gultas, atradās pilnīgi bezpalīdzīgā stāvoklī. Viņš tika barots ar karoti un nekad nebija apģērbts. Laiks bija drēgns, un es teicu cilvēkiem mājā: “Es gribu, lai jūs izžāvējat šī cilvēka drēbes”. Sākumā viņi nereaģēja uz manu lūgumu, bet tā kā es uzstāju, viņi beidzot paņēma viņa drēbes, izžāvēja tās, un es tās ienesu tā cilvēka istabā.
Tas Kungs uz mani runāja: “Tu te neko nevari darīt.” Un es nokritu ar seju pie zemes. Kungs man parādīja, ka grib satricināt šo vietu ar Savu godību. Visa gulta trīcēja. Es Jēzus vārdā uzliku rokas jaunajam puisim, un spēks izpaudās tik ļoti, ka atjēdzos guļam uz grīdas. Pēc aptuveni ceturtdaļas stundas jaunietis piecēlās un sāka skriet, slavējot Dievu. Viņš pats apģērbās un tad iegāja istabā, kur bija tēvs ar māti. Viņš teica: “Dievs mani ir izdziedinājis”. Abi, gan tēvs, gan māte, sabruka uz grīdas, kad Dieva spēks pārņēma istabu.
Šajā mājā vēl bija sieviete, kas bija nonākusi psihiatriskajā slimnīcā mēnessērdzības dēļ, un viņas stāvoklis bija tik slikts, ka grasījās viņu tur vest atpakaļ. Bet Dieva spēks viņu izdziedināja.
Dieva spēks šodien ir tas pats, kas bija agrāk. Cilvēki ir jāatgriež uz vecajām sliedēm, pie savas agrākās uzticības, lai viņi turpinātu ticēt Dieva Vārdam un Pašam Svētajam Kungam. Tā Kunga Gars darbojas arī mūsu dienās. Dievs iet pa priekšu. Ja vēlaties būt uz viļņa, jums ir jāpieņem viss, ko Dievs ir teicis.
“Vai vēlies būt vesels?” Šo jautājumu uzdod Jēzus. Atbildiet Viņam. Viņš dzird un atbildēs jums!
Smits Viglsforts