Tam, lai sajustu Dieva labestību un saņemtu fizisko dziedināšanu, kuru Viņš vēlas jums dot, ir jāzina, ka brīnumu laiks nav beidzies. Ķermeņa dziedināšana ir daļa no Kristus kalpošanas mūsdienās.
Bībeles dienās slimie izdziedinājās, aklie kļuva redzīgi, kurlie sāka dzirdēt, klibie – staigāt, spitālīgie attīrījās, bet cietēji kļuva veseli pateicoties Dieva spēka darbībai. Šie brīnumi tāpat ir nepieciešami arī šodien, tāpat kā agrāk.
Lūk četri pamatprincipi, kas ļauj mums būt pārliecinātiem tajā:
1.Dievs ir dziedinātājs (2.Mozus 15:26), un Viņš nekad nav mainījies: “Jo Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos” (Maleahija 3:6).
2.Jēzus Kristus dziedināja slimos un Viņš nekad nav mainījies: “Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi” (Ebrejiem 13:8).
Jēzus Kristus pavēlēja saviem mācekļiem izdziedināt slimos, bet patiesie Kristus mācekļi šodien ir tādi paši, kā agrāk: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi” (Jāņa 8:31).
3.Dziedināšanas brīnumi izpaudās visās vietās pirmās draudzes kalpošanā, bet patiesa draudze nekad nav mainījusies. Apustuļu dzīve un kalpošana ir patiesas draudzes piemērs un modelis.
4.Jēzus pavēlēja visiem ticīgajiem, visās tautās un līdz pasaules galam, uzlikt rokas slimajiem, apsolot, ka “tie būs veseli” (Marka 16:15-18), un protams, patiesi ticīgie nekad nemainās. Jēzus teica: “Kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru” (Jāņa 14:12).
Dziedināšanas laiks nav palicis pagātnē, un fiziskā dziedināšana, tāpat kā iepriekš, ir daļa no Kristus kalpošanas mūsdienās. Viņš jums izdarīs visu to, ko jau ir paveicis daudziem desmitiem tūkstošu cilvēku.
T.L.Osborns