Lai saprastu Dieva pilnību, mums ir jābūt piepildītiem ar Svēto Garu. Dievam ir mērs priekš mums, kas nevar tikt izmērīts ar parastu līdzekļu palīdzību. Es esmu aicināts uz šo mēru – Kunga Jēzus mēru manī. Tu nevari pats sevi attīrīt. Tikai ar Dieva Dēla Jēzus Kristus Asinīm tu vari tikt nomazgāts no visiem grēkiem. Kad tu esi pareizās savstarpējās attiecībās ar Dievu, tad grēks ir nomests no troņa. Kad Jēzus neredzēja neko citu kā lapas uz koka, Viņš teica kokam: “Lai neviens nemūžam vairs neēd augļus no tevis” (Marka 11:14).
Nākamajā rītā, kad viņi gāja garām tai pašai vietai, viņi ieraudzīja, ka vīģes koks ir nokaltis no saknes. Dieva Dēls runāja uz koku un tas nespēja dzīvot. Viņš tiem teica: “Lai jums ir Dieva ticība!” (Marka 11:22). Mēs esam Viņa dzīve, mēs esam Viņa miesas locekļi. Svētais Gars ir mūsos. Un nav cita ceļa, lai apmestos Tā Kunga slepenajā vietā, kā tikai caur taisnību un Dieva Vārda piepildījumu.
“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis” (Ebrejiem 4:12).
Viena no lielākajām spējām Dieva Vārdā ir tā, ka tas zina sirds domas un nodomus. Ak, ja vien tu ļautu Dieva Vārdam gūt pilnīgu uzvaru tavā miesā, lai tā drebētu zem Kunga spēka ietekmes!
Smits Viglsforts