“Tie, kuri paliek patiesībā, paliekt tajā tāpēc, ka mīl Mūs un vēlas būt ar Mums. Tieši tumsas dēļ, šis ir patiesas mīlestības laikmets. Patiesa mīlestība spoži spīd, stājoties pretī pašai lielākajai tumsai. Tu Mani mīli vairāk, kad redzi Mani ar savu sirdi un pakļaujies Man, pat neskatoties uz to, ka tavas acis nevar redzēt Mani tā, kā tagad. Mīlestība un pielūgsme būs lielākas par pašu varenāko tumsu, kura ir uz zemes. Tad visa radība uzzinās, ka jūsu mīlestība pret Mani ir patiesa, un kāpēc Mēs vēlamies būt ar cilvēkiem.
Tie, kas nāk pie Manis tagad, cīnās ar visiem šīs pasaules spēkiem, kuri ir nostājušies pret Mani. Tie nāk, jo tiem ir patiesa Dieva mīlestība. Viņi vēlas būt kopā ar Mani tik spēcīgi, ka pat tad, kad viss liekas nereāls, pat tad, kad Es izskatos, kā neskaidrs sapnis priekš viņiem, viņi riskē ar visu, cerībā, ka sapnis ir realitāte. Tā ir mīlestība. Tā ir mīlestība pret patiesību. Tā ir ticība, kas patīk Manam Tēvam. Visi nolieks ceļus, kad ieraudzīs Manu spēku un godību, bet tie, kas noliec savus ceļus tagad, kad Mani spēj redzēt tikai neskaidri, ar ticības acīm – tie ir paklausīgi, kas mīl Mani Garā un patiesībā. Tieši viņiem Es uzticēšu nākamā laikmeta spēku un godību, kas būs daudz spēcīgāki par katru tumsu.
Par cik dienas uz zemes kļūst aizvien tumšākas, Es parādīšu vēl lielāku Savu godību. Tev tas būs vajadzīgs. Iegaumē, ka tie, kas kalpo Man tad, kad pat neredz Manu godību – uzticami un paklausīgi, un Es tiem uzticēšu Savu varu. Paklausība dievbijībā – gudrības sākums, bet gudrības pilnība – tā ir paklausība, kas izriet no mīlestības pret Dievu. Tad tu redzēsi spēku un godību.
Tu šeit neesi savas uzticamības dēļ. Pat pazemība, kas tev lika lūgt par Manām tiesām, bija dāvana. Tu šeit esi tāpēc, ka tu – vēstnesis. Jo Es tevi esmu aicinājis šim mērķim, Es tev devu gudrību lūgt, lai iepazītu Manas tiesas. Gudri tev ir būt uzticamam tam, ko tu redzi šeit, bet pati lielākā gudrība priekš tevis – palikt Manī katru dienu. Jo vairāk tu paliec Manī, jo reālāks Es būšu priekš tevis. Es varu būt tikpat reāls uz zemes, cik reāls tev esmu šeit. Bet kad tev ir Mana realitāte, tad tu staigā patiesībā”.
Riks Džoiners