“Kungs katru dienu runā uz katru no Saviem ļaudīm. Viņi nevar dzīvot no vienas maizes vien, bet no vārdiem, kas izplūst no Viņa mutes. Tie nav tie vārdi, kurus Viņš runāja pagātnē, bet gan tie, kurus Viņš runā tiem katru dienu”, – turpināja ērglis.
“Daudzi ir atslābuši, jo nezina, kā savākt mannu, kuru Kungs tiem dod katru dienu. Viņi noiet no ceļa, jo nepazīst Viņa balsi. Viņa avis pazīst Viņa balsi un seko Viņam, jo pazīst Viņu. Manna – tā ir dzīvības maize, kas tiek dota ikdienas katram no Viņa ļaudīm. Kad tie to nogaršo, kā tu tagad, viņi centīgi meklēs to katru dienu. Neuztraucies par pārtiku vai ūdens krājumiem, bet iemācies redzēt un saņemt mannu, ko Viņš dod katru dienu. Tas tevi pasargās, kad visi citi var krist.
Svētie Raksti – tas ir ēdiens, kuru Dievs mums dod, bet Viņa manna atrodas Viņa dzīvajās vēstīs – Viņa cilvēkos. Viņš runās ar tevi katru dienu caur Saviem ļaudīm. Tev ir jāatver sava sirds tam, kādos veidos Viņš atrodas Savos ļaudīs, ja tu gribi nobaudīt debesu mannu. Tāpat, kā Viņš teica Jeruzālemē, Viņš saka mums: “Jūs Mani neredzēsit, tiekāms nāks diena, kad jūs sacīsit: svētīts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!” (Lūkas 13:35). Tā runāja par Viņu, kad Viņš staigāja pa zemi, un tā runā par Viņa šodienas staigāšanu pa zemi caur Saviem ļaudīm. Tā kā mūsu mīlestība uz mannu pieaug, tā arī mūsu mīlestība vienam pret otru pieaug. Ja tu pieaudz mīlestībā, manna, ko Viņš dod, nekad nebūs veca vai sastāvējusies, bet gan jauna un svaiga katru rītu.
Viņa manna pie tevis var atnākt caur tuva drauga vārdu vai caur kādu no Viņa ļaudīm, kas dzīvojuši daudz agrāk nekā tu, kamēr tu apdomā viņu rakstīto. Tāpat arī Viņš runās caur tiem, kas Viņu nepazīst, bet tu zināsi, ka Viņš tos ir sūtījis priekš tevis. Tu atpazīsi Viņa mannu, kad visvairāk vēlēsies dzirdēt Viņu un meklēsi vārdu tieši no Viņa. Tas nav tikai dzirdēt Viņa vārdu, bet arī dzirdēt Viņa balsi, kas vedīs tevi tavā ceļā. Daudzi atkārto vārdus, kurus Viņš ir teicis, bet Viņa manna – vārdi, kurus Viņš runā tagad.
Mums ir vajadzīga Svēto Rakstu cietā barība, lai celtu sevi un izveidotu sevi par Viņa mannas konteineriem. Tu izaugsi spēcīgs un stiprs no Viņa rakstītā vārda ēdiena, bet arī jāattīsta Viņa mannas garša. Viņa uzrakstītā Vārda ēdiens ceļ un sagatavo mūs tam, kam ir jānāk, bet manna mūs uztur un vada caur meliem.
Vārdi, kas tev tika pateikti caur svētajiem Tiesas Zālē, bija manna no Viņa. Viņa tauta ir Viņa manna priekš pasaules. Manna – dzīvības maize, dzīvie vārdi, kurus Viņš ikdienas runā savai tautai un caur Savu tautu. Raksti ir doti un tie nevar tikt izmainīti. Tie – enkurs mūsu dvēselēm. Taču, Dzīvības Grāmata vēl joprojām tiek rakstīta. Viņš raksta jaunu nodaļu Dzīvības Grāmatā priekš katras dvēseles, kura atnāk pie Viņa”.
Riks Džoiners