Mums apkārt notiek visādas lietas, un jums vienkārši ir jātic Dievam attiecībā uz to, kas uzrakstīts Ebrejiem 1:14: “Vai tie visi(eņģeļi) nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?”
Saprotiet, ka iet kauja par jūsu likteni. Iet kauja par jūsu dzīvēm. Iet kauja par jūsu emocijām, kauja par jūsu ģimeni. Tāpēc nenolaidiet rokas un nekrītiet depresijā, nesēdiet un nesakiet: “O, Dievs, Tu mani nemīli! Kāpēc tas viss notiek ar mani?”
Jums ir jāpieceļas. Jums ir jāpieceļas un jāsaka: “Jēzus Vārdā, es saistu tumsas spēkus un sekoju Dievam. Dievs, sūti Savus karotājus eņģeļus tieši tagad cīnīties padebešos par manu ģimeni, kura tagad cīnās par savu likteni”. Un saprotiet, kad mēs lūdzam, mēs redzam to, kas ir aprakstīts Daniēla grāmatā – eņģeļi sāk cīnīties.
Es jums gribu pateikt: “Piecelieties”. Jūs esat pasargāti neredzamā realitātē un Tēvs, es tagad lūdzu, lai tieši tagad Tu sūti eņģeļus, eņģeļus sūtņus, lai dotu virzienu un atnestu gudrību. Sūti Savus eņģeļus, lai Tava tauta zinātu, ko un kad darīt, kādus lēmumus pieņemt, kad pirkt un kad pardot, kad virzīties un kad stāvēt.
Ir tik daudz lēmumi, kurus cilvēkiem ikdienā ir jāpieņem. Tāpēc piecelieties un nepasludiniet pamieru ar ienaidnieku.
Jā, iet cīņa, bet daudz vairāk ir to, kas cīnās par jums, nekā tie, kas ir pret jums. Dievs Tēvs jūs mīl un Viņš ir ar jums! Viņš sūta kaujā Savu debesu armiju un jūs uzvarēsiet!
Sindija Džeikobsa