Eņģeļi – tās ir radītas būtnes. Viņiem nav nabas. Viņi nav dzimuši no sievietes.
Visvarenais Dievs Savā augstākajā gudrībā radīja eņģeļus kā kalpus un vēstnešus. Tie tika radīti Viņam, un tiem ir gribas spēks. Viņi var kalpot Dievam un sacelties pret Viņu.
Eņģeļi – tie ir radījumi ar pārdabisku prātu, kas cilvēka izpratnei nav pieejams. Viņiem ir zināšanas divās pasaulēs – garīgajā pasaulē un fiziskajā pasaulē. Viņi – radījumi, kas dzīvo divās pasaulēs. Reizēm eņģeļus ir iespējams redzēt. Eņģeļi var sarunāties ar Dievu un ar cilvēkiem. Dievs radīja eņģeļus un deva tiem neparastu spēku pieņemt lēmumus īpašos jautājumos.
Psalmos 34:8 ir teikts: “Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj”. Eņģelis ar savu gribasspēku aizsargā labus, taisnīgus un svētus cilvēkus.
Reiz ļauni cilvēki mēģināja nogalināt misionārus uz lauka, un nākamajā dienā viņi teica: “Mēs vēlētos redzēt armiju, kas pagājušajā naktī bija ap jūsu nometni. Mēs redzējām trīs metrus garus vīriešus, kas staigāja apkārt jūsu vietai, un mums bija bail jums nodarīt pāri”.
Ja Dievs atvērtu jūsu garīgās acis, jūs droši vien būtu pārsteigti par to, ko ieraudzījāt, un pateiktos Dievam par Viņa aizsargājošo spēku, Viņa eņģeļiem.
Cilvēki eņģeļus var uzņemt kā viesus. Ebrejiem 13:2 ir teikts: “Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!”
Eņģeļi bija un ir ļoti ietekmīgas personības. Viņi vēlas darīt to, ko Dievs tiem lūdz.
Lesters Samrels