“Tagad tu Mani redzi kā Tiesas Kungu. Tāpat tev Mani ir jāredz kā Sabata (miera) Kungu. ES ESMU gan viens, gan otrs. Tev Mani ir jāierauga kā Pulku Kungu un jāredz Manas armijas. Tev ir jāredz Mani kā Miera Ķēniņu. ES ESMU Lauva no Jūdas cilts, un tāpat ES ESMU Jērs. Pazīt Manu gudrību – tas ir zināt Manus laikus. Tu nestaigā gudrībā, ja runā par Mani, kā par Lauvu brīdī, kad Es gribu atnākt kā Jērs. Tev ir jāzina, kā sekot Man, kā Pulku Kungam cīņā, un tev ir jāzina, kad sēdēt Man līdzās, kā ar Sabata Ķēniņu. Lai to izdarītu, tev ir jāzina Mani laiki, bet tu vari zināt Manus laikus tikai paliekot tuvu pie Manis.
Nāk tiesa tiem, kas piesauc Manu vārdu, bet nemeklē Manu gribu, tāpēc tie arvien vairāk un vairāk atkritīs, nepavadot laiku ar Mani. Viņi būs nepareizā vietā, darīs nepareizas lietas un pat sludinās nepareizas vēstis. Viņi centīsies pļaut, kad pienācis laiks sēt, un sēt, kad pienācis laiks pļaut. Tāpēc viņi nenesīs nekādus augļus.
Mans vārds – nav ES BIJU vai ES BŪŠU, bet gan ES ESMU. Lai patiešām Mani pazītu, tev Mani ir jāpazīst tagadnē. Tu nevari Mani iepazīt kā ES ESMU līdz tam brīdim, kamēr tu nenāc pie Manis ikdienas. Tu nevari Mani iepazīt kā ES ESMU, nepaliekot Manī.
Šeit tu nobaudīji Manas tiesas. Tu gribi Mani redzēt citos veidos. Tu pilnībā neesi spējīgs iepazīt Mani, kā ES ESMU, kamēr nedzīvo mūžībā. Mūžībā visi Manas dabas dažādie aspekti ir pilnīgā saderībā, bet tos ir grūti redzēt, kad atrodies laika valstībā. Šī Lielā Zāle atspoguļo tikai daļu no Manis, kuru redzēs pasaule. Tā būs svarīga tavas vēsts daļa, bet tā nekad nebūs pilnīga. Vienā pilsētā Es sūtīšu Savu tiesu, bet citā Es varu sūtīt labvēlību. Vienā nācijā Es sūtīšu badu, bet citā nācijā pārpilnību. Lai tu zinātu, ko Es daru, tev nav jātiesā pēc ārējām pazīmēm, bet gan pēc Manas klātbūtnes realitātes.
Laikos, kuri tagad nāk pār zemi, ja jūsu mīlestība pret Mani nekļūs daudz ciešāka, tas novedīs pie atdzišanas. ES ESMU dzīvība. Ja tu nestāvi tuvu Man klāt, tu pazaudēsi dzīvību, kas atrodas tevī. ES ESMU Gaisma. Ja tu necel blakus Man, tava sirds būs tumsā.
Šo visu tu zināji savā prātā un mācīji to. Tagad tev ir jāiepazīst ar savu sirdi un jādzīvo ar to. Dzīvības avots atrodas sirdī, nevis prātā. Mana gudrība ir ne tikai tavā prātā, ne tikai tavā sirdī. Mana gudrība – pilnīga sirds un prāta savienība. Par cik cilvēks tika radīts pēc Manas līdzības, viņa prāts un sirds nekad nebūs vienprātībā bez Manis. Kad tavs prāts un sirds ir vienprātībā, Es tev varu uzticēt Savu varu. Tad tu jautāsi, ko mēs – tu un ES – darīsim, jo tu būsi vienots ar Mani. Grūto laiku dēļ, kuros tu esi aicināts iet, Es esmu tev devis skatīt Manu Soģa krēslu pirms jums noteiktā jūsu soda. Tagad uz tavu lūgšanu ir atbildēts. Tas, ko tu nesaprati laika gaitā, kad gaidīji Manu atbildi uz savu lūgšanu, Es atbildēju katru dienu caur visu, kam Es ļāvu notikt tavā dzīvē.”
Riks Džoiners