Pāvila vārdi bija šādi: “Es esmu gatavs sludināt jums šeit, jūsu pilsētā”. Pāvils ne tikai nekaunējās no Labās Vēsts, bet bija gatavs to sludināt gan Romā, gan līdz pašai zemes malai.
Ja pēdējo divu tūkstošu gadu laikā pār Draudzi ir bijis skumjš traips, tad tā ir viņas nesagatavotība. Kad uz skatuves uznāca Mārtiņš Luters ar savu spēcīgo vēstījumu par taisnošanu ticībā, Draudze tam nebija gatava. Vēl jo vairāk, viņu gribēja nogalināt. Kad Anglijā parādījās Džons Veslijs ar spēcīgu Dieva spēka izpausmi, Draudze tam nebija gatava. Cilvēki kliedza: “Izmetiet viņu! Iznīciniet viņu!” Dažās pilsētās Džonu Vesliju vienkārši iemeta cietumā, ja viņš tiem tuvojās tuvāk par piecām jūdzēm. Pasaule nebija gatava viņa sprediķim. Paskaties uz jebkuru lielo Dieva cilvēku, kādus vien ir pazinusi pasaule, un katru reizi bija viens un tas pats. Draudze nebija gatava. Šajā gadsimtā Draudzei tika dota iespēja aiz iespējas, bet atbilde bija viena un tā pati: “Mēs neesam gatavi”.
Paši dramatiskākie mirkļi pasaules vēsturē ir militārās varas nodošanas brīži, ko veic pensionējies ģenerālis vai ķēniņš. Viens no skumīgākajiem gadījumiem nesenajā vēsturē notika pēc Otrā pasaules kara Japānā. Ģenerālis Duglas Makartūrs vadīja Japānu, un cilvēki uz viņu lūkojās, kā uz dievu. Viņi bija vīlušies savos dievos un garīgi iztukšoti. Makartūrs aicināja amerikāņu draudzes sūtīt turp tūkstošiem misionāru, un Japāna būtu kļuvusi kristīga valsts. Bet amerikāņu draudzes atbildēja: “Mēs neesam gatavi”.
Mazāk nekā simts misionāri atbildēja Makartūra aicinājumam, un šodien Japāna ir vēl vairāk attālinājusies no Kristus.
Bieži atbilde uz Dieva aicinājumu kaut ko darīt priekš Viņa ir šāda: “Mēs neesam gatavi”. Patiesībā, ja Dievs nedomātu, ka tu esi gatavs, Viņš nemaz tev nepiedāvātu kaut ko darīt. Atbildot Dievam tādā veidā, mēs ar to domājam: “Dievs, es esmu gudrāks par Tevi. Es zinu, ka tu man dod uzdevumu, bet es joprojām neticu, ka esmu gatavs”.
Uz to brīdi, kad tu būsi gatavs, pasaule tā izmainīsies, ka tu vairs nebūsi vajadzīgs. Kad Dievs tev liek kaut ko darīt, Viņš neuzskata, ka tev tas ar kādu būtu jāapspriež. Viņš uzskata, ka tu to izdarīsi! Viņam nevajag, lai tu skraidītu apkārt meklējot palīdzību. Viņš vienkārši grib, lai tu to izdari!
Lesters Samrels