Pāvils pamācīja Timoteju būt par piemēru uzvedībā.Sākot sludināt, tu līdzinies zivij akvārijā. Cilvēki seko katrai tavai kustībai. Vieni to dara aiz ļaunuma, cerot pieķert sludinātāju kaut kādā grēkā vai kļūdā. Citi ceļ viņu uz pjedestāla un cenšas kopēt viņa dzīvi. Citi skatās uz kalpotāju kā uz garīgo līderi, uzticoties viņam kā padomniekam un sekojot viņa piemēram.Labas vai sliktas ir viņu lūgšanas, bet fakts paliek fakts – tevi vēros, un tava uzvedība nedrīkst mest ēnu uz Draudzi. Es esmu redzējis, kā kalpotāji nodarbojas ar mīlas intrigām savā draudzē vai arī šķiras, lai apprecētos ar citu, bet pēc tam cenšas kaut kādā veidā to attaisnot. Tas nav pareizi. Tev savā uzvedībā ir jābūt piemēram.Staigā mīlestībā!Pāvils saka Timotejam būt par piemēru mīlestībā. Jaunā Derība ir pilna ar mīlestības vārdiem. Jēzus mīlestību nosauca par jaunu bausli (Jāņa 13:34). Jānis saka, ja tu mīli brāli, tad tu staigā gaismā un tevī nav piedauzības. (1.Jāņa 2:10) Ja tu mīli savu brāli, tu nestrīdēsies, nenaidosies un nešķelsi draudzi tukšu pārpratumu vai naudas dēļ. Iegaumē, ka tieši Dievs tevi ir aicinājis un ir apsolījis par tevi parūpēties. Netiesā savu brāli Kristū. Labāk ļauj Dievam simtkārtīgi tev atmaksāt! Esi mīlestības paraugs!Mīlestība veidos nepārraujamu draudzību. Draugi – tas ir tavs lielākais dārgums, kaut kas vairāk par naudu un materiālajām svētībām, kuras rūsē un bojājas. Iemanto draugus! Uzticies cilvēkiem, un tu būsi laimīgs! Lesters SamrelsPatīkKomentētDalies