Evaņģēlijs, kuru mēs sludinām, tie nav vārdi no filozofiskā skatu punkta, tās nav filozofiskās idejas, bet gan Dieva spēks!
Kad mēs pieņemam Kristu savās sirdīs, kaut kas notiek ar mums. Cik mēs Viņu pieņemam, tik daudz spēka Viņš mums dod.
“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam” (Apustuļu darbi 1:8).
Mēs saņemam spēku, kad Svētais Gars mūs piepilda. Vai tu esi priecīgs par to?
Kad es domāju par spēku un par pretspēku, man nāk prātā aizsprosts. Lai apstādinātu upes plūsmu, tu būvē aizsprostu un upi pārvērt par ezeru. Kas ir spēcīgāks – ūdens, kurš tiecas uz leju vai aizsprosts? Ja aizsprosts ir smalki izprojektēts, tas pastāvēs. Ūdens rada spiedienu, bet aizsprosts stāv. Noturības spēks pārvar kustības spēku – un tam nekas neatliek, kā mainīt virzienu uz otru pusi.
Kad spēks sastopas ar spēku, mazākajam spēkam ir jāpagriežas uz otru pusi. Kad spēks sastopas ar spēku, viens no tiem noteikti uzvar.
Dieva spēks, kad mēs to izpaužam, vienmēr pārvar ļaunuma spēku. Dievs cenšas ielikt Savus bērnus tur, kur viņi var iepazīt un izpaust Dieva doto spēku.
Lesters Samrels