“…un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu” (Efeziešiem 6:17).
Tagad apustulis pāriet no aizsardzības ieročiem uz uzbrukuma ieročiem. Visi ieroči, par kuriem mēs runājām, bija domāti aizsardzībai un tie visi aizsargāja karotāju tikai no priekšpuses. Tas runā par to, ka mēs nedrīkstam būt armija, kas atkāpjas, bet tieši otrādi, mums ir jāiet uz priekšu, ieņemot ienaidnieka teritoriju. Efeziešu vēstulē 6:17 Pāvils mums saka, ka mums būs vajadzīgs zobens, nevis kaut kāds vecs ierocis. Mums jāiemācās rīkoties ar Gara zobenu, kas ir Dieva vārds, un tas ir uzbrukuma ierocis.
Vēstulē Ebrejiem 4:12 tiek pastāstīts kaut kas vairāk par šo ieroci: “Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis”.
Pāvils norāda uz Kristu, kurš kļuva par dzīvu Dieva Vārdu: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū…” (Jāņa 1:14). Jēzus mums parādīja piemēru. Viņš Pats lietoja Dieva Vārdu karā pret sātanu Savas kārdināšanas laikā.
Atklāsmes grāmata 1:16 saka, ka kaujas laikā Armagedonā: “…no Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass”. Jēzus uzvarēs ar šo zobenu. Kas tas ir par zobenu? Tas ir Dieva vārds. Tu un es esam saņēmuši to pašu ieroci un, kā saka apustulis, tas ir jālieto garīgajā kaujas laukā. Šis ierocis, kas iziet no manas mutes, man ir vitāli svarīgs. Tajā ir spēks. Iespējams, tu šo ieroci esi pielietojis jau iepriekš un saproti, par ko iet runa.
Pāvils mums saka: “paņemt” šo zobenu un lietot to.
Lesters Samrels