Pāvils saka, ka mūsu ieroši ir spēcīgi, tātad arī jaudīgi un efektīvi.
Mūsu pirmais ierocis – tas ir Dieva Vārds. Lai pareizi pielietotu ieroci, karavīram tas ir jāsaprot un jābūt pārliecinātiem par to.
Kad Pāvils atnāca uz Korintu, viņš zināja, ka ir atnācis uz pilsētu, kas ir pilna ar filozofiju un reliģiju. Viņš uzasināja savu uzticamo zobenu un pilnībā paļāvās uz Vārda asā asmens spēku, kas cīnījās par viņu.
Viņš pārliecinoši teica: “Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic…Jo tajā atklājas Dieva taisnība…”.
Šī ir tā pārliecība, kura ir nepieciešama karojošiem kristiešiem, vīriešiem un sievietēm. Pārliecība par Vārdu – tā ir uzticēšanās vienam no mūsu galvenajiem ieročiem.
Otrs ierocis – tā ir Svētā Gara klātbūtne. Saprotot savu vājumu, savu cilvēcisko spēju ierobežojumus, apustulis Pāvils pamudināja teikt, ka Dieva spēks darbojas viņā, Pāvila miesā, padarot viņu spējīgu uzvarēt garīgajā karā.
Trešasi varenais ierocis – lūgšana. ” Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās” (2.Korintiešiem 2:14).
Mums aiz sevis ir jāatstāj Kristus saldais aromāts. Mēs nedrīkstam “kaitēt Dieva Vārdam”, kā Pāvils saka 17.pantā, bet patiesi un drosmīgi sludināt Kristu. Ja mēs lūgsim Garā un prasīsim Dieva mums dot īstos vārdus, mēs svinēsim uzvaru Kristū caur mūsu veiksmīgo liecību.
Lesters Samrels