Mums ir jāsaprot, ka šajā garīgajā konfliktā ir ieroči, un kurā kaujas laukā tas notiek.
2.Korintiešiem 10:3-5 ” Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi”.
Pāvils saka, ka mēs vedam karu garīgajā sfērā un tāpēc ir jāizmanto garīgie ieroči, nevis bumbas, lodes un tankus. Pateicoties Dieva spēkam, šiem garīgā veida ieročiem ir spēja izārdīt sātana cietokšņus. Ceturtajā un piektajā pantā skaidri tiek norādīts kaujas lauks: “Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi”. Šeit ir trīs atslēgas vārdi: “prātojumi”, “atziņa” un “prāti (domāšana)”. Tas viss attiecas uz vienu sfēru: mūsu domāšana.
Kaujas lauks šajā garīgajā karā ir cilvēka prāts. Sātans apmānīja cilvēkus viņu prātā, sagūstīja viņus un uzcēla tajos neticības un aizspriedumu cietokšņus. Mūsu uzdevums, kā Dieva armijai, ir karot ar garīgo ieroču palīdzību, kurus mums ir uzticējis Dievs. Mums ir jāatbrīvo cilvēki no sātana verdzības, izārdot viņa cietokšņus viņu prātos un mācot pakļaut savas domas Kristus paklausībai. Tas ir mūsu, kā Dieva armijas, uzdevums.
Dereks Prinss