Draudze – Kristus Līgava. Viņš maigi paņēma mūs Savā sirdī, par mums Viņš nomira, un šajā pēdējo dienu laikā Viņa Gars mūs rotā, sagatavojot ieiešanai pārdabiskajā vidē – zīmju un brīnumu vidū. Šajā dienā un stundā Kungs izlej Svēto Garu pār Viņa tautu tādā veidā, kas atgādina to, ko Draudze redzēja pēc Vasarsvētku dienas. Savas kalpošanas laikā visā pasaulē esmu redzējis neskaitāmus jauniešus, kuri alkst tikt piepildīti ar Gara spēku. Tas, kas notika citā pasaules malā, var notikt tieši šeit. Dievs dara brīnišķīgas lietas mūsu bērnu sirdīs un dzīvēs un vēlas darīt to pašu arī mums. Dievs vēlas, lai mēs ieietu brīnumu valstībā. Viņš aicina mums spert soli pārdabiskajā vidē.
Šī vide – Gara valstība. Tā ir godības Jēra valstība, valstība, kuru mēs nespējam saprast vai aptvert ar savu teoloģiju. Mums šajā valstībā ir jāieiet ticībā. Dievs paceļ brīnumus un zīmes visā pasaulē. Tas tev un man, un mūsu bērniem ir labvēlīgs laiks, lai iekļūtu šādā valstībā. Dievs vēlas, lai pārdabiskā sfēra mums vairs nebūtu tikai teoloģija, bet gan prakse. Pēc tam, kad mēs reiz piedzīvojām Dieva klātbūtnes godību, tā mums kļuva salda un iekārojama. Mēs patstāvīgi vēlamies arvien vairāk un vairāk Viņa klātbūtni un Viņa godību, jo mums nekad nebūs tā pietiekami. Tas ir brīnišķīgākais ieradums, kāds vien var būt.
Kad Čarlzs Finejs, lielais deviņpadsmitā gadsimta atmodinātājs, sludināja, tad simtiem tūkstošu cilvēku nāca pie Dieva. Fineja kalpošanu pavadīja nozīmīgas un spēcīgas Svētā Gara izpausmes. Piemēram, bija mirkļi, kad Finejs vienkārši iebrauca pilsētā, un Dieva klātbūtne bija tik spēcīga, ka cilvēki nokāpa no saviem zirgiem, un uz ielas sāka raudāt un nožēlot savu grēkus Kunga priekšā. Finejs varēja ieiet noliktavā vai rūpnīcā, un nekavējoties visi ēkā bija satriekti ar Svēto Garu. Šeit ir apstiprināts fakts: kad Finejs sludināja Ročesterā, Ņujorkā, tur sākās atmoda, un sešus mēnešus pilsētā netika reģistrēts neviens noziegums!
Tāds ir spēks, kad nonāk Svētais Gars. Tas ir tas pats spēks, ar kuru Kungs vēlas piepildīt ikvienu no mums, lai mēs kļūtu par svētu armiju, pilnu Dieva godības. Es ticu, ka pienāks diena, kad “vienkāršie” svētie, kā jūs un es, būsim tik piepildīti ar Kunga klātbūtni, ka tiklīdz ieiesim kādā tirdzniecības centrā, cilvēki, kas tur atradīsies, sāks krist zem Svētā Gara spēka.
Mahešs Čavda