Es esmu redzējis daudz ticīgos, kuri staigā no viena dievkalpojuma uz otru, no viena cilvēka pie otra, cerot, ka pie kāda atradīs lielāku Dieva spēku. Viņi uzskata, ka tad, kad par viņiem aizlūgs “daudz spēcīgāks” kalpotājs, viņi saņems vēlamo brīnumu. Bet Dieva plāns priekš mums ir tajā, ka mums nevajadzētu vērsties pie citiem cilvēkiem ar lūgumu izdarīt to, ko Viņš vēlas darīt tieši mūsos. Kad mēs sāksim saprast, kā pielietot visu, kas mums ir dots, tad paši sev liksim rokas virsū, kalposim paši sev, pavēlēsim nomierināties saviem nerviem un atnest mieru savā mājā.
Dievs vēlas, lai mēs uzzinātu par visām garīgajām svētībām, kuras Viņš mums jau ir nodevis, bet pēc tam pieņemtu šīs svētības un pielietotu tās Viņam par godu. Mums ir jāizmanto savas garīgās svētības ne tikai savu vajadzību piepildīšanai, bet arī lai izplatītu Dieva principus šajā zemē, šajā paaudzē, visur un vienmēr, kad vien mums rodas tāda iespēja.
Ja vien mēs spētu ieraudzīt visu ražu, kuru Dievs jau ir iesējis mūsu prātos un sirdīs, tad mūsu acis tādu skatu nespētu izturēt! Mūsu acis tiktu aptumšotas no Dieva godības, bet mūsu prāts nespētu ietilpināt sevī domu par Radītāju. Bet ļaujiet man jūs brīdināt: ienaidnieks arī zina par mūsu potenciālu. Viņš zina Dieva plānu un Dieva dāvanas. Viņš zina, kādu ražu mēs varam nopļaut savā dzīvē. Viņš zina, cik spēcīgas ir Dieva svētības mūsos.
Un kad velns uzbrūk mums ar nelaimēm, kārdinājumiem un depresijām, mums ir jāsaprot, ka viņš baidās nevis no tā stāvokļa, kuru mēs pazīstam šodien, un ne no tiem darbiem, kurus mēs darām tagad. Velns cīnās ar to, kas ir ielikts mūsos! Viņš zina, ko mēs varam izdarīt. Viņu biedē mūsu aicinājums, un viņš ar visiem spēkiem mēģina iztraucēt mums iegūt tās svētības, kas likumīgi pieder mums.
“Bet tā ir, kā rakstīts: ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. – Mums Dievs to ir atklājis ar Savu Garu, jo Gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus” (1.Korintiešiem 2:9-10).
Neaptverams ir bagātības dziļums, kas var tikt atbrīvots no Draudzes. Vairākums no mums pat nespēj iedomāties visu to, ko Dievs grib paveikt mūsos, caur mums un priekš mums. Kungs vēlas, lai mēs ļautu Svētajam Garam parādīt mums visu Viņa svētību pilnību. Zinot par tām, mums ir jātiecas apgūt šīs bagātības, neskatoties ne uz ko. Kad mēs izpaudīsim visas svētības, kuras Dievs ir ielicis mūsos, mēs pieskarsimies pasaulei, kas iet bojā, ar glābjošo, dziedinošo un atbrīvojošo Jēzus roku.
T.D.Džeiks