Sakot Pēterim: “Nāc!” tajā vētrainajā naktī Galilejas jūrā, Jēzus mums saka to pašu: “Nāc! Ticībā izkāp no laivas Manā klātbūtnē, Manā svaidījumā, tieši godības valstībā”. Reiz Kungs man deva pravietisku vārdu. Viņš teica: “Saki Maniem ļaudīm: “Leciet pāri bortam!”” Daudzi ticīgie to baidās darīt. Viņi nevēlas pamest savas ērtās, drošās laivas. Tiem, kuri alkst iekļūt brīnumu vidē, ir jāvēlas izkāpt no laivas.
Pats Jēzus sāk šūpot dažas mūsu laivas, jo Viņš vēlas dot mums atklāsmi par sevi. To pašu, ko darīja Jēzus, to pašu, ko darīja apustuļi, darīsim arī mēs, ja ļausim Viņam vest mūs godības valstībā. “Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva” (Jāņa 14:12). Viņš vēlas, lai mēs izkāptu no laivām un ieietu pārdabiskajā. Nav nozīmes, kā tur viss izskatās ārpus laivas, cik stiprs vējš un cik spēcīgi viļņi. Viņš mums saka: “Nāciet. Vienkārši izkāpiet no laivas. Nebaidieties. Jūs neesat vieni; Es arī jau esmu šeit”.
Kad mēs ieejam šajā citā dimensijā, mēs nemaināmies. Mēs arvien esam tie paši cilvēki, kādi bijām līdz šim. Bet atmosfēra mums apkārt krakšķ no Dieva elektrības. Dieva griba ir tajā, lai svētītu mūs, bet mēs savukārt, svētītu citus. Kad mēs ticībā ieejam brīnumu sfērā, Svētā Gara svaidījums plūst caur mums. Nav nozīmes, uz ko mēs balstāmies vai kāda mums ir izglītība. Nav nozīmes, cik mums gadi, vīrieši mēs esam vai sievietes, melnie, baltie, brūnie, dzeltenie vai sarkanie. Dievs saka mums visiem: “Jūs – krāšņā Kristus Līgava. Dodieties uz šo krāšņo valstību un ļaujiet Man padarīt jūs par Manas godības krātuvi!”
Vai jūs gribat maksāt cenu? Ko jūs gribat? Mieru un drošību laivā vai piedzīvojumus un brīnumus brīnumu dimensijā? Apustuļi bija tādi paši vienkārši cilvēki, kā mēs. Ar ko tad mēs atšķiramies viens no otra? Viņi vienkārši ticēja Jēzum un bija Viņa gara piepildīti. Ja mēs ticam Jēzum un esam Viņa Gara piepildīti, tad mēs varam sagaidīt, ka staigāsim tos pašus ceļus, kādus staigāja Viņš un Viņa mācekļi, redzēt, kā Viņš dara mūsos un caur mums tos pašus darbus, kādus darīja Viņš.
Jēzus izstiepj savas rokas un saka: “Nāciet”. Vai jūs vēlaties izkāpt no laivas?
Mahešs Čavda