“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums…” (2.Korintiešiem 5:17).
Tas nenozīmē, ka mēs tikai esam grēcinieki, kuriem ir piedots: nabaga, vāji, šaubīgi, grēcīgi draudzes locekļi. Tas nozīmē, ka mēs – jauni radījumi. Mēs esam radīti Jēzū Kristū ar Dieva dzīvību, ar Dieva dabu un Dieva spējām, kas ir ieliktas mūsos.
“…kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns” (2.Korintiešiem 5:17). Aplieciniet to! Ticiet tam! Tas nozīmē, ka mēs jau tagad esam kļuvuši par jauniem radījumiem. Viss ir kļuvis jauns. Viss vecais ir pagājis. Veco grēku pēdas, slimības, kaites, neveiksmes un bailes ir aizgājušas. Tagad mums ir Dieva daba, Viņa dzīvība, Viņa spēks, Viņa veselība, Viņa godība. Tas mums ir dots tagad!
Lai jums kļūst par realitāti Rakstu vieta: “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” (Jesajas 41:10).
“Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” (Romiešiem 8:31).
Šīm Rakstu vietām ir jākļūst par jūsu apliecinājumu, kad jūs stāvat pasaules priekšā.
“Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jāņa 4:4).
Jūs lūkojaties uz dzīvi bez bailēm. Jūs pazīstat To, Kas ir jūsos, Kas ir lielāks pāri visiem spēkiem, kas vien var nostāties pret jums.
Jūs esat pilni ar prieku un uzvaru, jo Dievs ir paņēmis jūsu problēmas.
Jūs nebaidāties no apstākļiem, jo jūs “visu spējat Tā spēkā” (Filipiešiem 4:13).
Viņš apspīd jūsu problēmas dzīvē, lai jūs varētu pieņemt prātīgus lēmumus. Viņš jūs glābj no visa, ko velns dara pret jums, no jebkādām lamatām, kurās viņš jūs grib notvert.
Aplieciniet savu brīvību. Ticiet savai brīvībai. Jūsu glābšana – noticis fakts. Rīkojieties kā brīvs cilvēks. Jums tika pilnībā piedots. Jūsu cietuma durvis ir atvērtas. Verdzība ir palikusi pagātnē. Tas, ko runā Dievs, pieder jums. Ticiet tam. Aplieciniet to. Rīkojieties saskaņā ar to.
T.L.Osborns