Katru reizi, kad Jēzus runāja vai kalpoja ar autoritāti, dēmonu pasaule tika satricināta. Paskatieties, kas notika Marka 1:23-28: “Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, sacīdams: “Kas mums ar Tevi, Jēzu no Nacaretes? Vai Tu esi nācis mūs nomaitāt? Es Tevi pazīstu, kas Tu esi, Dieva Svētais.” Un Jēzus viņu apsauca, sacīdams: “Paliec klusu un izej no tā. Un, to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams, nešķīstais gars no tā izgāja. Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: “Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku! Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un tie Viņam paklausa.” Un tūdaļ Viņa slava izpaudās visapkārt pa visu Galilejas apkaimi”.
Jēzus svētā klātbūtne sinagogā satricināja nešķīsto garu, kurs bija vienā no klātesošajiem. Jēzus nesāka spēlēties ar šo dēmonu. Viņš nediskutēja ar to, viņa teikto neapsprieda; Viņš neskraidīja apkārt. Viņš vienkārši tam pavēlēja iziet: “Paliec klusu un izej no tā”. Mūsu laikos šī frāze varētu skanēt tā: “Aizveries un vācies prom!”. Šis nešķīstais gars “aizvērās” un izgāja. Viņam nebija izvēles; viņam to teica Dieva Dēls. Lūk tā ir vara!
Šajā stundā katrā pasaules pilsētā simtiem miljonu cilvēku atrodas dēmoniska spiediena jūgā. Iespējams, tā ir burvestība vai elkdievība, seksuālā netīrība vai izvirtība. Iespējams, tā ir depresija, domas par pašnāvību vai alkoholisms un narkomānija. Atbilde uz šo cilvēku problēmām neslēpjas kaut kādos reliģiskos priekšrakstos vai valsts programmās, kas dzimušas mūsu valsts galvaspilsētā. Atbildes nav kādā politiskā kustībā vai psiholoģiskā padomdevēja birojā.
Vienīgā atbilde šādiem cilvēkiem – tā ir atbrīvošana no ļauno garu jūga, un šī atbrīvošana ir uzticēta tikai tiem cilvēkiem, kuri veido Jēzus Kristus Draudzi un ir Viņa valstības pārstāvji uz zemes.
Mahešs Čavda