Elija lūdza ar spēku. “Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza (citā tulkojumā: pārliecinoši, patiesi lūdza, t.i. – kareivīgi), lai lietus nelītu, un nelija virs zemes trīs gadus un sešus mēnešus. Un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli” (Jēkaba 5:17-18).
Pāvils teica, ka Elija bija vienkāršs sludinātājs, parasts cilvēks, kā tu un es, bet viņš kaujā nogalināja četri simti piecdesmit viltus praviešus. Viņš piesauca uguni no debesīm. Tā nebija čīkstoša lūgšana. Viņš bija izmisuma situācijā: sakāve viņam nozīmētu nāvi. Bet nomira nevis Elija, bet četri simti piecdesmit viltus pravieši, un Elija tos nogalināja ar savu zobenu (1.Ķēniņu 18:19-40).
Elija kareivīgi pagriezās un teica: “Lietus! Nenāc šeit trīs ar pusi gadus, es pavēlu, man ir dota vara”.
Vai jūs gribētu būt spējīgi uz kaut ko tādu? Tur nebija lietus tieši tik ilgi, cik Elija teica savā lūgšanā. Varu derēt, ka viņu varēja dzirdēt jūdzes attālumā. Viņš nebija tāds mazītiņš, salds, maigs, kuru nevarēja dzirdēt čukstu dēļ.
Cilvēki, kas saka: “Es nevaru skaļi lūgt”, tā auro uz saviem bērniem, ka viņu bungādiņas gandrīz pārsprāgst! Kāpēc tad viņi nelūdz skaļi? Velns viņiem traucē. Viņš negrib, lai tie lūgtu skaļi, viņš ieliek bailes vai lepnumu viņu sirdīs.
Dievs vēlas, lai Viņa bērni uzzina, ka ir pienācis laiks būt agresīviem attiecībā pret velnu. Pirmkārt, jums ir jākļūst agresīvam savā lūgšanu dzīvē, lai gūtu uzvaru pārējās dzīves sfērās. Kad jūs sāksiet lūgt nopietni, Dievs jums atbildēs.
Es lūdzu: “Kungs, kā mēs varam uz visiem laikiem pāriet no aizsardzības uz uzbrukumu?”
Es ienīstu aizsardzību, mēģinot sevi kaut kā nožogot. Es to ienīstu. Es labāk vienmēr ņemšu iniciatīvu savās rokās, jo īpaši pret velnu. Lieciet viņam bēgt visu laiku. Jūs varat būt Dieva čempions kaujā, ja vien to gribēsiet.
Ir pienācis laiks pateikt: “Kunga Vārdā, es izmainīšu savu attieksmi pret lūgšanu. Turpmāk es lūgšu kareivīgi, kā to darīja Mozus, Elija un Jēzus. Lai manas lūgšanas ir spēcīgas, spējīgas izmainīt pasauli. Dievs, palīdzi man lūgt agresīvi”.
Tā ir ļoti laba uzvaroša pozīcija, vai ne tā? Izmaini savu lūgšanu stilu, un tu spēsi lūgt kareivīgi Kunga priekšā.
Lesters Samrels