Nav ticības, kura neizpaustos apliecināšanā.
Jēzus teica, lai jūs ne tikai ticētu Viņam, bet arī apliecinātu Viņu cilvēku priekšā (Mateja 10:32).
Jums ir tiesības runāt to, ko runā Dievs. Ja Dievs kaut ko ir teicis Savā Vārdā, jūs to varat apliecināt, zinot, ka Dievs izpildīs Savu Vārdu.
Lūk ko Viņš domāja, sakot: “jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, – tā ka mēs droši varam sacīt: Tas Kungs ir mans palīgs” (Ebrejiem 13:5-6).
Pateicoties tam, ko Viņš teica, mēs varam drosmīgi runāt.
Pateicoties tam, ka Viņš teica: “Liels ir Tas Kungs, kam prieks par Sava kalpa labklājību!” (Psalmi 35:27) un “Turība un bagātība būs viņa namā” (Psalmi 112:3). Mēs varam drosmīgi teikt: “Jā, Kungs, Tu priecājies, svētījot mani ar pārpilnību. Tu – visu bagātību avots, un Tu ar tām piepildi manu namu”.
Vēl Viņš ir teicis: “Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts” (2.Mozus 15:26). Mēs varam drosmīgi teikt: “Jā, Kungs, Tu mani dziedini”.
Attīriet savu prātu no domām, kuras ir pretrunā ar to, ko ir teicis Viņš. Drosmīgi domājiet un runājiet saskaņā ar Viņu.
Tā vietā, lai baidītos no slimībām, drosmīgi runājiet: “Tas Kungs mani dziedina”. Ticiet tam. Lasiet to. Pārdomājiet par šo patiesību tik ilgi, kamēr jūsu sirds piepildās ar to. Drosmīgi un ar ticību aplieciniet to. Esiet pārliecināti, ka Dievs apstiprinās šo patiesību.
Jo Viņš ir teicis: “Viņa brūcēs mēs esam dziedināti” (Jesajas 53:5; 1.Pētera 2:24). Mēs varam droši runāt: “Jā, Kungs, Tavās brūcēs es tagad esmu dziedināts (dziedināta)”.
Pārdomājiet šos vārdus. Piepildiet ar šo patiesību savu sirdi. Drosmīgi aplieciniet to. Rīkojieties saskaņā ar to. Ja Dievs to ir teicis, tad arī jūs to droši varat runāt. Dievs izpildīs Savu Vārdu.
T.L.Osborns